Cổ phiếu

cổ phiếu ht1

HT1 : Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu ht1

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là Nhà máy Xi măng Hà Tiên do hãng VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp cung cấp thiết bị. Năm 1981, Nhà máy xi măng Hà Tiên được tách ra thành Nhà máy xi măng Kiên Lương và Nhà máy xi măng Thủ Đức. Và đến năm 1983, hai Nhà máy được tranminhdung.vnáp nhập và đổi tên là Nhà máy Liên Hợp xi măng Hà Tiên. Năm 1993, Nhà máy lại tách thành hai công ty là Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2; Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

18/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
11/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
10/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/10/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
20/12/2013: Phát hành riêng lẻ 120,000,000
27/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
13/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HT1 : Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HT1 : Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HT1 giảm mạnh, lãnh đạo Xi măng Hà Tiên 1 vẫn muốn bán bớt 7 triệu cổ phiếu (13/05/2021 09:26) HT1: Ông Nguyễn Văn Chuyền – TV.HĐQT đăng ký bán 7.000.000 cp (11/05/2021 17:25) HT1: Vợ ông Nguyễn Văn Chuyền – TV.HĐQT đã mua 670.000 cp (27/04/2021 17:40) Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 815 tỷ đồng trong năm 2021, lương công nhân bình quân 17,6 triệu đồng/tháng (21/04/2021 09:17) HT1: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (20/04/2021 18:09) HT1: Thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (05/04/2021 17:00)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu flc 2018

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,153,347,851 2,116,472,146 2,353,544,236 1,839,506,359
Giá vốn hàng bán 1,614,745,922 1,650,167,153 1,905,270,464 1,501,626,140

Xem thêm: Hotmom Nguyễn Ngọc Trà My Là Ai, Nguyễn Ngọc Trà My

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 419,812,409 333,787,329 306,680,311 239,592,470
Lợi nhuận tài chính -55,349,527 -55,000,620 -40,997,577 -29,260,785
Lợi nhuận khác -14,184,754 -905,629 -3,761,949 410,556
Tổng lợi nhuận trước thuế 257,499,581 187,745,322 183,185,371 127,204,910
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 208,509,190 148,576,254 154,076,975 94,725,098
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 208,485,166 148,424,809 153,970,081 94,725,160
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,817,195,668 1,711,403,031 2,330,159,243 1,607,282,876
Tổng tài tranminhdung.vnản 9,743,656,398 9,515,149,343 10,037,792,320 9,172,649,462
Nợ ngắn hạn 3,623,981,982 3,425,083,897 4,618,110,889 3,680,762,846
Tổng nợ 4,188,232,966 3,811,149,657 4,637,565,953 3,695,458,157
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,555,423,432 5,703,999,686 5,400,226,367 5,477,191,305
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu của vinfast

Xem thêm: Shampoo Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Shampoo, Conditioning Shampoo Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button