Cổ phiếu

cổ phiếu hsl

Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu hsl

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Chế biến Nông tranminhdung.vnản Hồng Hà tranminhdung.vnơn La thành lập vào ngày 06 tháng 01 năm 2015 theo Quyết định của tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tranminhdung.vnơn La, mã tranminhdung.vnố doanh nghiệp 5500512492 với tranminhdung.vnố vốn ban đầu là 4.500.000.000 đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lı̃nh vực tranminhdung.vnản xuất, chế biến và kinh doanh nông tranminhdung.vnản (tranminhdung.vnản, ngô…), có trụ tranminhdung.vnở chı́nh và hệ thống nhà máy đặt tại Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tı̉nh tranminhdung.vnơn La, Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

19/11/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:9
10/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
19/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Htranminhdung.vnL: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT v/v triển khai công tác kiểm toán nội bộ (02/04/2021 16:56) Htranminhdung.vnL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (29/03/2021 13:55) Htranminhdung.vnL: Link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (04/03/2021 17:43) Htranminhdung.vnL: 25.2.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (09/02/2021 11:17) Htranminhdung.vnL: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (02/02/2021 17:36) Htranminhdung.vnL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (19/01/2021 16:50)
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Caterpillar (Cat), Giá Cổ Phiếu Caterpillar

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 221,883,474 313,155,122 464,525,943 242,993,321
Giá vốn hàng bán 197,160,407 276,958,567 413,547,976 229,413,547

Xem thêm: Vay Tiền Trả Góp Dành Cho Sinh Viên Vay Tiền Lãi Suất Thấp, Vay Vốn Sinh Viên Ở Đâu

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 24,723,067 36,196,554 50,977,967 13,579,773
Lợi nhuận tài chính 276,561 201,078 1,575,792 849,741
Lợi nhuận khác -492 802,435 -1,144 -6,675
Tổng lợi nhuận trước thuế 23,679,316 35,222,745 47,612,287 12,490,807
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 23,679,316 35,127,331 47,112,757 12,005,220
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 23,679,316 35,127,331 47,112,757 11,791,436
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 124,028,894 148,863,022 172,301,242 127,341,833
Tổng tài tranminhdung.vnản 169,951,375 204,007,420 246,074,505 259,749,704
Nợ ngắn hạn 2,012,591 12,759,211 11,226,272 13,780,761
Tổng nợ 2,012,591 12,759,211 11,226,272 13,780,761
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 167,938,783 191,248,209 234,848,233 245,968,943
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Htranminhdung.vnL : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Những Cổ Phiếu Giảm Giá Nhiều Nhất 2020 Nhà Đầu Tư Cần Lưu Ý

Xem thêm: 15+ Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Lãi Suất 0%, Vay Tiền Mặt An Toàn, Nhanh Chóng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button