Cổ phiếu

Cổ Phiếu Hóa Dầu Petrolimex, Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex

*

Đang xem: Cổ phiếu hóa dầu petrolimex

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,381,129,208 1,188,475,237 1,345,426,213 1,694,206,814

Xem thêm: mã chứng khoán agribank

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,761,942,162 3,985,196,930 3,713,282,740 3,550,433,448

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Htranminhdung.vnX 1.6 21.9 13.8 2,847.2
BHtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Htranminhdung.vnX 1.8 20.6 11.4 2,468.7
BID Htranminhdung.vnX 1.8 40.5 22.8 177,169.9
BRC Htranminhdung.vnX 1.7 12.7 7.5 152.2
CCI Htranminhdung.vnX 1.8 16.4 9.1 270.1
CMX Htranminhdung.vnX 1.6 14.1 8.5 535.5
CNG Htranminhdung.vnX 1.8 21.6 11.8 648.0
CTI Htranminhdung.vnX 1.5 16.2 10.5 830.2
GMC Htranminhdung.vnX 1.5 28.0 18.3 1,156.3

Xem thêm: Tìm Hiểu Khái Quát Về Hyper V Là Gì, Ảo Hóa Hyper

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Imp: Quy Chế Phát Hành Cổ Phiếu Esop, Quy Chế Phát Hành Cổ Phiếu Esop

Trả lời

Back to top button