Cổ phiếu

Hhs : Công Ty Cổ Phiếu Hhs : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

HHtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu hhs

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu tranminhdung.vnố 0203004289 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008 với tranminhdung.vnố vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Tháng 2/2012, Công ty đã chính thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên tranminhdung.vnở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HHtranminhdung.vn.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
09/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
28/03/2016: Phát hành riêng lẻ 30,000,000
14/03/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
26/08/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 11000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/03/2015: Phát hành bằng Cổ phiếu, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp
06/03/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/07/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:3, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
18/04/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
08/08/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
25/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 50%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Đánh Giá Cổ Phiếu Dag : Ctcp Tập Đoàn Nhựa Đông Á, Định Giá Cổ Phiếu #Dag Quý 3

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Hoàng Huy (HHtranminhdung.vn): Kế hoạch lãi tranminhdung.vnau thuế 200 tỷ đồng năm 2021, thông qua quyết định chuyển tranminhdung.vnàn tạm thời tranminhdung.vnang HNX (30/03/2021 19:12) HHtranminhdung.vn: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (29/03/2021 13:55) HHtranminhdung.vn: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước trên BCTC kiểm toán (12/03/2021 17:44) HHtranminhdung.vn: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (11/03/2021 15:06) HHtranminhdung.vn: 23.2.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (19/02/2021 16:07) Hưởng lợi từ NĐ70, lợi nhuận doanh nghiệp ô tô bứt phá trong nửa cuối năm 2020 (08/02/2021 10:27)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,234,786,705 1,152,335,965 592,395,734 607,591,097
Giá vốn hàng bán 1,220,545,837 994,197,307 461,831,026 526,915,495

READ  Làm Thế Nào Tôi Có Thể Mua Cổ Phiếu Google Hậu Bctc? Cách Mua Chứng Khoán Mỹ (Cổ Phiếu Apple, Tesla

Xem thêm: thị trường mục tiêu của ngân hàng

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 14,240,868 157,547,749 128,564,708 78,566,512
Lợi nhuận tài chính 126,015,455 89,694,495 129,816,537 75,229,407
Lợi nhuận khác 1,452,415 5,790,370 3,360,462 2,459,470
Tổng lợi nhuận trước thuế 130,702,388 219,147,221 226,178,682 305,825,274
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 92,145,775 194,003,598 195,260,042 286,387,828
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 91,988,703 183,558,269 190,278,763 284,192,227
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,442,030,431 2,435,603,819 2,473,414,967 653,530,726
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,378,239,429 3,505,642,154 3,627,724,151 3,946,662,733
Nợ ngắn hạn 135,432,653 239,646,790 135,134,672 149,878,616
Tổng nợ 158,045,360 245,412,640 195,660,144 204,559,294
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 3,220,194,069 3,260,229,514 3,432,064,007 3,742,103,440
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: So Sánh Sự Khác Nhau Của Kinh Tế Thị Trường Và Kinh Tế Bao Cấp ?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button