Cổ phiếu

cổ phiếu har

HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu har

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
&nbtranminhdung.vnp;Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền (HOtranminhdung.vnE)
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cp Đầu tư Thương mại Bất ddộng tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền được thành lập dưới hình thức là Công ty Cổ phần vào năm 2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố: 4103007249 do tranminhdung.vnở kế hoạch & Đầu tư TPHCM cấp ngày 10/07/2007 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

26/02/2018: Phát hành cho CBCNV 220,000
12/09/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 200:9
03/11/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:2.3
02/07/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
27/06/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
08/07/2013: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:4

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAR: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05/05/2021 17:49) HAR: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (29/04/2021 16:36) HAR: Bà Nguyễn Thị Thủy đã bán 720.800 cp không còn là CĐL (19/04/2021 17:48) HAR: 19.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05/04/2021 17:22) HAR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế năm 2020 trước và tranminhdung.vnau kiểm toán (05/04/2021 17:07) HAR: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (30/03/2021 14:56)
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Công Ty Cp Nstp Quảng Ngãi, Công Ty Cp Nstp Quảng Ngãi

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 7,887,513 10,959,033 135,219,149 11,809,683
Giá vốn hàng bán 3,901,434 4,173,811 125,366,008 3,727,825

Xem thêm: ” I Miss You So Much Là Gì, 22 Câu Tỏ Tình Bằng Tiếng Anh Cho

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 3,986,079 6,785,222 9,853,141 8,081,858
Lợi nhuận tài chính -1,859,301 -3,703,820 -6,537,156 -5,113,694
Lợi nhuận khác -1,206 -35,662 -48,500 877
Tổng lợi nhuận trước thuế -896,643 219,204 310,600 178,822
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -896,643 36,109 466,765 9,837
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -896,643 35,188 465,845 8,934
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 147,657,596 207,415,767 171,183,871 88,587,123
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,129,019,603 1,273,230,721 1,260,018,938 1,256,752,294
Nợ ngắn hạn 8,730,436 12,756,008 13,380,370 51,743,624
Tổng nợ 85,861,444 224,864,171 225,677,054 221,962,805
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,043,158,159 1,048,366,549 1,034,341,884 1,034,789,489
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAR : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động tranminhdung.vnản An Dương Thảo Điền | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Giá Cổ Phiếu Viettel Global Hôm Này, Vgi : Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel

Xem thêm: công thức phân tích đầu tư chứng khoán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button