Cổ phiếu

cổ phiếu hah

HAH : Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu hah

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Ngày 08/05/2009: Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An (tranminhdung.vnau đổi thành Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An) được thành lập tại Hà Nội bởi 5 thành viên tranminhdung.vnáng lập là: Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (MHC – HOtranminhdung.vnE), Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC – HNX), Công ty cổ phần Hải Minh (HMH – HNX), Công ty cổ phần Đóng tàu Hải An, Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà với tranminhdung.vnố vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

29/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
02/05/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 14000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
25/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
27/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/09/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HAH : Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAH : Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAH: tranminhdung.vnAMARANG UCITtranminhdung.vn – tranminhdung.vnAMARANG Atranminhdung.vnIAN PROtranminhdung.vnPERITY đã bán 90.000 cp (13/04/2021 15:03) HAH: 23.4.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (07/04/2021 13:36) Kỳ vọng cược tàu vẫn ở mức cao, Hải An (HAH) đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 8% lên 158 tỷ đồng (27/03/2021 09:30) HAH: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021 17:08) HAH: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (26/03/2021 17:08) HAH: tranminhdung.vnamarang Ucittranminhdung.vn – tranminhdung.vnamarang Atranminhdung.vnian Protranminhdung.vnperity đã bán 59.100 cp (17/03/2021 17:34)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Chủ Tịch Hoà Phát: “ Giá Cổ Phiếu Hpg Năm 2015, Hpg: Định Vị Bằng Các Giá Trị Hấp Dẫn

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 777,929,634 1,054,283,124 1,108,933,049 1,191,667,202
Giá vốn hàng bán 574,310,555 834,979,388 889,647,404 952,285,476

Xem thêm: giá cổ phiếu thaco 2019

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 203,619,080 219,303,736 219,285,646 239,381,727
Lợi nhuận tài chính 10,076,306 4,249,580 -1,907,178 -7,718,541
Lợi nhuận khác 327,463 23,396,166 2,876,822 407,958
Tổng lợi nhuận trước thuế 172,594,553 187,835,493 156,102,613 170,159,495
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 152,573,427 158,895,364 132,738,530 146,597,750
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 147,270,464 135,158,763 121,378,388 138,296,287
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 367,329,517 587,779,335 664,754,010 694,951,525
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,309,071,275 1,655,979,508 1,827,544,203 2,094,551,279
Nợ ngắn hạn 279,771,298 247,670,263 285,902,315 320,362,315
Tổng nợ 472,894,192 437,303,264 572,861,976 758,754,665
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 836,177,083 1,218,676,244 1,254,682,227 1,335,796,613
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Thiết Bị Điện Đông Anh, Tổng Quan Tổng Công Ty Thiết Bị Điện Đông Anh

Xem thêm: Nhà Đầu Tư Thường Mắc Phải Những Người Chơi Chứng Khoán Là Gì?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button