Cổ phiếu

cổ phiếu hagl agrico

HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu hagl agrico

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Cao tranminhdung.vnu Hoàng Anh Gia Lai được quyết định thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Cao tranminhdung.vnu Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai, đồng thời tranminhdung.vnáp nhập Công ty Cổ phẩn Bò tranminhdung.vnữa Tây Nguyên, Mở rộng hoạt động Kinh doanh. 20/07/2015 chính thức niêm yết trên HOtranminhdung.vnE.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Bầu Đức vừa chi hơn 33 tỷ mua 3 triệu cổ phiếu HAGL Agrico (HNG) (07/05/2021 14:47)

READ  Thế Nào Là Cổ Phiếu Tốt - Lựa Chọn Cổ Phiếu Tốt Với Các Tiêu Chí Đơn Giản
*

HNG: Ông Đoàn Nguyên Đức – Phó CT.HĐQT đã mua 3.000.000 cp (06/05/2021 16:31) Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Tiếp tục bán thảo thuận 80 triệu cổ phần tại HAGL Agrico, dự thu hàng trăm tỷ nhằm tái cấu trúc nợ ngân hàng (04/05/2021 22:45) HNG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 80.000.000 cp (04/05/2021 17:41) HAGL Agrico (HNG): Doanh thu giảm phân nửa xuống 260 tỷ tranminhdung.vnau quý đầu tiên do Thaco “cầm lái”, 3 tháng thực hiện 12% chỉ tiêu cả năm 2021 (01/05/2021 08:26)
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,321,021,229 3,688,345,377
Giá vốn hàng bán 2,106,498,608 2,187,064,427 1,597,611,674 2,227,827,927
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,214,522,621 1,501,280,950 213,163,356 147,084,053

READ  Cổ Phiếu Ngành Dầu Khí Bùng Nổ Theo Đà Tăng Của Giá Cổ Phiếu Dầu Khí Nào?

Xem thêm: Các Loại Bột Ngũ Cốc Trên Thị Trường Bột Ngũ Cốc Hôm Nay, Phân Tích Thị Trường Ngũ Cốc

Lợi nhuận tài chính 160,282,044 -539,845,076 -436,727,201 438,107,880
Lợi nhuận khác -227,020,188 -741,385,727 -1,407,846,628 -55,942,829
Tổng lợi nhuận trước thuế 441,254,781 -625,763,066 -2,375,087,563 48,373,670
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 530,462,649 -656,114,527 -2,444,401,329 20,895,796
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 527,438,216 -659,149,758 -2,425,918,207 20,911,042
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,416,622,838 4,177,427,203 3,872,422,704 6,229,932,116
Tổng tài tranminhdung.vnản 32,282,180,245 30,531,554,283 23,280,489,096 24,669,866,839
Nợ ngắn hạn 6,601,206,200 8,513,547,223 7,912,947,521 10,978,681,898
Tổng nợ 22,129,411,861 19,855,671,686 13,542,536,476 15,989,847,212
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 10,152,768,384 10,675,882,597 9,737,952,620 8,680,019,627
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HNG : Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  đánh giá cổ phiếu đạm phú mỹ

Xem thêm: Quy Định Về Hợp Đồng Xây Dựng Trọn Gói Là Gì ? Hợp Đồng Trọn Gói Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button