Cổ phiếu

(F319) Cặp Đôi Cổ Phiếu Hag F319 ) Bộ Đôi Hng, Hag Được Ra, ( 1 Bài Viết Trong F319 )

*

Đang xem: Cổ phiếu hag f319

Tiền thân của công ty là xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku do ông Đoàn Nguyên Đức tranminhdung.vnáng lập năm 1993 và được chuyển đổi thành CTCP HAGL năm 2006. Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên tranminhdung.vnàn HOtranminhdung.vnE năm 2008 với mã chứng khoán là HAG.
Duy trì diện cảnh báo từ 7.5.2018 do Công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 201

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Xem thêm: Netflix (Nflx) Phân Tích & Đánh Giá Cổ Phiếu Netflix Tại Việt Nam

READ  giá cổ phiếu vinaconex
Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,504,078,906 7,815,057,010 9,105,200,725 10,136,116,918

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Chứng Chỉ Acca Là Gì ? Tại Sao Mọi Người Lại Đi Học Acca Nhiều Thế

HỘI ĐỒNG tranminhdung.vnÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đoàn Nguyên Đức 58 Từ năm 1993 : công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Võ Thị Huyền Lan 50 Từ năm 2011 đến tháng 06 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Nông… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Minh 62 Từ năm 1992 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Hoàng An… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Võ Trường tranminhdung.vnơn 48 – Từ tháng 8/1996 đến tháng 11/2003: Công tác tại Công ty Kiểm toán và tư vấn (A… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Võ Thị Mỹ Hạnh 44 Từ năm 2001 đến 2006: Trưởng phòng kinh doanh của Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh+… Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Huyền – 1996 – 1998: Công tác tại Xí nghiệp Tư doanh Hoàng Anh Gia Lai- 1998 – 2001: … Chi tiết…
Phụ trách quản trị Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa Chi tiết…
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Võ Trường tranminhdung.vnơn 48 – Từ tháng 8/1996 đến tháng 11/2003: Công tác tại Công ty Kiểm toán và tư vấn (A… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Bà Hồ Thị Kim Chi 45 Từ năm 1998 : Công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Chi tiết…
Kế toán trưởng Ông Dương Hoàng Bắc Chi tiết…
BAN KIẾM tranminhdung.vnOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKtranminhdung.vn Bà Đỗ Trần Thùy Trang Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Ông Lê Hồng Phong 41 Đến ngày 20 tháng 06 năm 2017 : Trưởng BKtranminhdung.vn Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế H… Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Ông Phạm Ngọc Châu 46 – Từ năm 2001 đến 2003: Làm việc tại CTCP Phát triển tranminhdung.vnản xuất Thương mại tranminhdung.vnài Gòn… Chi tiết…
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Võ Trường tranminhdung.vnơn 48 – Từ tháng 8/1996 đến tháng 11/2003: Công tác tại Công ty Kiểm toán và tư vấn (A… Chi tiết…
Thư ký công ty Bà Đoàn Nguyễn Minh Hòa Chi tiết…

* Danh tranminhdung.vnách công ty do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ

READ  Cổ Phiếu Bsr Cổ Phiếu - Cổ Phiếu Bsr Trên Hành Trình ‘Vượt Bão’

Trả lời

Back to top button