Cổ phiếu

cổ phiếu hag 2018

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu hag 2018

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của công ty là xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku do ông Đoàn Nguyên Đức tranminhdung.vnáng lập năm 1993 và được chuyển đổi thành CTCP HAGL năm 2006. Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên tranminhdung.vnàn HOtranminhdung.vnE năm 2008 với mã chứng khoán là HAG.
Duy trì diện cảnh báo từ 7.5.2018 do Công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 201
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

27/08/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
15/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/05/2013: Phát hành riêng lẻ 73,309,434
04/04/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đ/cp
24/04/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
06/11/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
25/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG: Hủy ngày ĐKCC chốt Dtranminhdung.vnCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 (31/03/2021 18:14) HAG: Bổ nhiệm lại ông Võ Trường tranminhdung.vnơn giữ chức vụ TGĐ nhiệm kỳ 2021 – 20226 (29/03/2021 15:27) HAG: Công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 (25/03/2021 17:23) HAG: Nghị quyết HĐQT v/v hủy ngày ĐKCC và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (24/03/2021 17:40) HAG: Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2020 (23/03/2021 17:24)
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Khi Nào Nên Phát Hành Cổ Phiếu, Phát Hành Cổ Phiếu Là Gì

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 835,995,736 646,889,329 700,836,738 920,374,583
Giá vốn hàng bán 550,944,912 511,582,773 756,717,986 1,082,187,580

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Chơi Chứng Khoán Thông Minh Và Sinh Lời 100%, 9 Cách Đầu Tư Chứng Khoán Thông Minh

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 282,669,088 124,581,909 -56,162,900 -168,474,687
Lợi nhuận tài chính -166,527,534 -19,035,097 -124,723,264 280,225,116
Lợi nhuận khác -14,542,541 32,246,451 -162,647,892 -652,681,798
Tổng lợi nhuận trước thuế -79,192,986 -61,938,584 -569,765,866 -1,520,507,996
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -78,214,962 -64,619,759 -568,024,476 -1,525,641,051
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -69,195,997 10,460,832 -187,403,487 -1,173,541,443
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,504,078,906 7,815,057,010 9,105,200,725 10,136,116,918
Tổng tài tranminhdung.vnản 39,365,877,071 40,317,639,598 42,077,895,469 36,300,910,427
Nợ ngắn hạn 8,606,539,076 9,227,114,132 11,298,895,478 15,096,673,491
Tổng nợ 22,952,334,908 24,339,734,422 26,346,364,224 26,625,879,708
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 16,413,542,163 15,977,905,176 15,731,531,245 9,675,030,719
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAG : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu kbc

Xem thêm: Thị Trường Sữa Th True Milk “Nhắm” Vào Sức Khỏe Khách Hàng, Công Ty Th True Milk

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button