Cổ phiếu

Cổ Phiếu Gvr : Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, Gvr: Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

*

Đang xem: Cổ phiếu gvr

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 3,320,135,543 6,168,018,253 9,063,293,636 4,854,675,960

Xem thêm: Những Câu Thả Thính Bựa Nhất Mọi Thời Đại &Laquo; Học Tiếng Nhật Online

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 20,867,543,217 21,815,947,895 23,096,805,660 21,914,093,708

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Htranminhdung.vnX 0.8 12.3 16.0 642.0
ADtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.7 16.6 22.1 387.4
APG Htranminhdung.vnX 0.9 8.9 10.1 308.3
BMC Htranminhdung.vnX 1.1 16.0 14.7 189.6
Btranminhdung.vnI Htranminhdung.vnX 1.0 15.2 14.8 1,689.8
CDC Htranminhdung.vnX 1.1 14.8 13.2 336.4
CII Htranminhdung.vnX 1.0 21.1 20.2 4,848.4
CMV Htranminhdung.vnX 1.1 16.5 15.1 298.7
Ctranminhdung.vnM Htranminhdung.vnX 0.9 18.1 20.7 1,937.8
DBT Htranminhdung.vnX 0.8 13.5 16.1 170.5

Xem thêm: tổng quan thị trường bán lẻ việt nam

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Mã Cổ Phiếu Thế Giới Di Dộng, Mwg: Ctcp Đầu Tư Thế Giới Di Động

Trả lời

Back to top button