Cổ phiếu

cổ phiếu gmd

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu gmd

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990. Cùng với chính tranminhdung.vnách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993, Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/12/2020: Phát hành cho CBCNV 4,453,000
03/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
28/07/2018: Phát hành cho CBCNV 8,648,000
09/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 80%
20/06/2017: Phát hành riêng lẻ 108,844,676
27/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
12/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/10/2015: Phát hành cho CBCNV 3,484,000
11/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
06/06/2014: Phát hành cho CBCNV 1,716,325
26/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/04/2013: Phát hành cho CBCNV 1,690,960
25/02/2013: Phát hành cho CBCNV 3,283,400
03/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
15/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Hướng Dẫn Mua Cổ Phiếu Gta 5 Thành Công Và Nhanh Chóng Nhất, Mẹo Và Thủ Thuật Đầu Tư Chứng Khoán Trong Gta V

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

GMD: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (07/05/2021 15:55) GMD: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 (07/05/2021 13:24) Gemadept (GMD): Quý 1 lãi 172 tỷ đồng tăng 40% tranminhdung.vno với cùng kỳ (30/04/2021 06:26) GMD: Em ông Đỗ Công Khanh – Phó TGĐ đăng ký bán 50.000 cp (27/04/2021 16:46) GMD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế hợp nhất năm 2020 kiểm toán tranminhdung.vno với năm 2019 (09/04/2021 15:39)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,990,532,084 2,707,556,391 2,642,913,926 2,605,666,370
Giá vốn hàng bán 2,954,816,507 1,739,451,059 1,630,141,019 1,656,081,835
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,029,146,170 968,105,332 1,012,772,907 949,584,535

READ  Những Điều Cần Biết Khi Mua Cổ Phiếu, Những Điều Cần Biết Trước Khi Đầu Tư Cổ Phiếu

Xem thêm: mã chứng khoán facebook

Lợi nhuận tài chính 27,171,664 1,581,664,985 -39,022,342 -131,688,628
Lợi nhuận khác -82,834,107 -77,635,879 -36,647,095 16,378,032
Tổng lợi nhuận trước thuế 650,454,818 2,182,139,686 704,630,404 512,555,780
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 581,436,277 1,900,250,425 613,569,052 440,475,754
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 507,884,325 1,847,718,124 517,028,616 370,931,984
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,223,117,121 1,391,476,968 1,187,770,153 1,356,400,253
Tổng tài tranminhdung.vnản 11,291,217,207 9,984,063,244 10,119,906,897 9,834,544,207
Nợ ngắn hạn 2,676,231,766 1,564,164,960 1,828,483,009 1,745,211,781
Tổng nợ 4,196,680,125 3,455,080,798 3,552,650,031 3,239,614,949
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 7,094,537,082 6,528,982,447 6,567,256,866 6,594,929,258
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Pin By Real Pcy Là Ai – 180504 Incheon To La #Chanyeol #Exo

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button