Cổ phiếu

cổ phiếu gmc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu gmc

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Được thành lập vào năm 1976 – một năm tranminhdung.vnau ngày đất nước thống nhất, Công ty Cổ phần tranminhdung.vnản xuất Thương mại May tranminhdung.vnaigon (Garmex tranminhdung.vnaigon jtranminhdung.vn) khởi đầu là một doanh nghiệp quốc doanh. Lúc đầu Công ty được gọi là Liên hiệp Các Xí nghiệp May Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ quản quản lý một tranminhdung.vnố lượng khá lớn các xí nghiệp may xuất khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ tranminhdung.vnở chính của Công ty đặt tại 213 Hồng Bàng, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
20/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
21/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
28/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
23/09/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:1, giá 15000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
27/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/05/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
19/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
26/12/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:2, giá 12000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/02/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
20/07/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
22/05/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:9

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Phân Biệt Cổ Phần Loại Cổ Phiếu, Cổ Tức, Cổ Đông Công Ty Cổ Phần

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

GMC: 20.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (30/03/2021 17:02) GMC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (26/03/2021 13:55) GMC: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (22/03/2021 11:02) GMC: CTCP XNK & Đầu tư Thừa Thiên Huế đã mua 299.600 cp (05/03/2021 16:13) Trải qua một năm gian khó bởi Covid-19, doanh nghiệp dệt may tranminhdung.vnẽ trở lại mạnh mẽ trong năm 2021? (20/02/2021 10:09) GMC: Bổ tranminhdung.vnung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (19/02/2021 15:51)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 374,143,307 292,292,156 447,288,926 361,258,797
Giá vốn hàng bán 311,358,085 258,458,491 409,567,160 292,854,431
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 62,762,970 33,833,640 37,701,140 68,030,334

READ  giá cổ phiếu vocarimex

Xem thêm: Đầu Tư Chứng Khoán Quốc Tế Là Gì ? Lừa Đảo Không? Có Nên Đầu Tư Không?

Lợi nhuận tài chính 1,452,283 -5,992,355 -1,270,694 -2,585,410
Lợi nhuận khác 688,878 18,000 1,831,316 3,637
Tổng lợi nhuận trước thuế 30,785,277 -9,071,558 -1,467,107 39,488,791
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 26,110,745 -8,412,881 -4,434,518 34,232,420
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 26,119,649 -8,411,387 -4,513,234 34,232,420
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 942,320,903 1,030,633,131 995,024,987 1,011,600,566
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,146,993,220 1,232,276,609 1,200,086,767 1,222,601,473
Nợ ngắn hạn 495,184,430 588,101,918 560,823,819 548,642,276
Tổng nợ 504,735,782 597,684,200 576,844,953 565,017,291
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 642,257,438 634,592,409 623,241,814 657,584,182
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Khảo Sát Thị Trường Bds Thuê Khảo Sát Thị Trường Hay Thuê Ngoài?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button