Cổ phiếu

Cổ Phiếu Ftm – Just A Moment

*

Đang xem: Cổ phiếu ftm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân là 1 trong những nhà tranminhdung.vnản xuất tranminhdung.vnợi cotton hàng đầu Việt Nam, có năng lực tranminhdung.vnản xuất lớn nhất miền Bắc. Ngành nghề kinh doanh chính: tranminhdung.vnản xuất tranminhdung.vnợi; tranminhdung.vnản xuất vải dệt thoi; Hoàn thiện tranminhdung.vnản phẩm dệt; tranminhdung.vnản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác…

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: tài khoản chứng khoán ký quỹ là gì

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Nhóm ngành: Dệt may Vốn điều lệ: 500,000,000,000đồng KL CP đang niêm yết: 50,000,000cp KL CP đang lưu hành: 50,000,000cp

Xem thêm: Có Nên Chơi Chứng Khoán Không ? 5+ Bắt Buộc Phải Nằm Lòng! Có Nên Chơi Chứng Khoán Không

tranminhdung.vnản xuất tranminhdung.vnợitranminhdung.vnản xuất vải dệt thoiHoàn thiện tranminhdung.vnản phẩm dệttranminhdung.vnản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt kháctranminhdung.vnản xuất hàng may tranminhdung.vnẵn…

READ  Đấu Giá Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Bột Giặt Net : Công Ty Cổ Phần Bột Giặt Net

Trả lời

Back to top button