Cổ phiếu

cổ phiếu fpt

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu fpt

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Thành lập ngày 13/09/1988, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là CNTT và Viễn thông, FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với tranminhdung.vnự hiện diện tại 46 văn phòng tại nước ngoài.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

07/04/2021: Phát hành cho CBCNV 1,290,300
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành cho CBCNV 3,919,468
17/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/05/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/03/2020: Phát hành cho CBCNV 3,391,790
15/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
01/04/2019: Phát hành riêng lẻ 3,067,200
16/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/04/2018: Phát hành cho CBCNV 2,654,556
17/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/04/2017: Phát hành cho CBCNV 2,296,370
22/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/05/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/04/2016: Phát hành cho CBCNV 1,986,829
19/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/04/2015: Phát hành cho CBCNV 1,719,317
20/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/05/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
07/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
05/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
15/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
11/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/05/2010: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
14/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/06/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Vẽ Lại Quy Trình “Làm Giá” Một Cổ Phiếu Trôi Nổi Là Gì ? Cp Cô Đặc Có Nghĩa Là Gì

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Khối ngoại không còn mua MWG, FPT với mức giá chênh hàng chục phần trăm, phải chăng cổ phiếu “kín room” đã hết hấp dẫn? (20/04/2021 06:42)

*

CFPT2012: Ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2012 (16/04/2021 14:25) FPT: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 789.114.878 cp (14/04/2021 11:07) FPT: Đã phát hành 1.290.300 cp Etranminhdung.vnOP cho lãnh đạo công ty (13/04/2021 17:14) FPT: Đã phát hành 3.919.468 cp Etranminhdung.vnOP (13/04/2021 17:14) FPT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/04/2021 17:35)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 43,298,396,302 23,259,126,277 27,791,982,177 29,921,698,144
Giá vốn hàng bán 32,976,206,157 14,490,657,872 17,004,910,529 18,016,743,052
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 9,682,404,685 8,722,878,985 10,712,049,623 11,813,657,475

READ  thông tin cổ phiếu ksb

Xem thêm: Khái Niệm Niêm Yết Chứng Khoán Là Gì? Định Nghĩa Về Phát Hành Và Niêm Yết Chứng Khoán

Lợi nhuận tài chính 982,228,143 239,046,744 58,108,491 273,731,213
Lợi nhuận khác 35,165,712 57,771,400 54,657,348 72,802,166
Tổng lợi nhuận trước thuế 4,255,117,778 3,857,602,555 4,664,530,512 5,263,456,630
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 3,528,113,914 3,233,997,141 3,911,712,167 4,423,745,218
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,931,530,863 2,620,178,632 3,135,350,377 3,538,007,739
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 16,059,937,821 18,406,087,226 18,979,176,129 25,612,489,545
Tổng tài tranminhdung.vnản 24,999,676,896 29,757,067,150 33,394,164,264 41,734,323,235
Nợ ngắn hạn 11,100,344,739 14,451,149,991 16,102,256,902 22,364,710,510
Tổng nợ 11,761,300,662 14,982,096,384 16,594,874,863 23,128,655,834
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 13,238,376,234 14,774,970,765 16,799,289,401 18,605,667,401
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: bạn là gì trong lgbt

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button