Cổ phiếu

Cổ Phiếu Fpt Retail – Lãnh Đạo Fpt Retail (Frt) Đăng Ký Mua 200

FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu fpt retail

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT (gọi tắt là FPT Retail) là một thành viên của Tập đoàn FPT Việt Nam, được thành lập vào ngày 8/3/2012 với hai thương hiệu chính là FPT tranminhdung.vnhop và F.tranminhdung.vntudio By FPT – Đại lý được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam ở cấp độ cao cấp nhất.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

27/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
14/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/05/2019: Phát hành cho CBCNV 680,000
24/05/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:7

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
FRT : Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật tranminhdung.vnố FPT | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ĐHĐCĐ FRT: Kế hoạch LNTT tăng 320% lên 120 tỷ đồng, năm 2021 nhận thêm cơ hội từ hãng Apple khi miếng bánh kênh chính ngạch tăng mạnh (30/04/2021 06:26) Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục tăng trưởng 144% trong quý 1/2021, đã có 216/222 cửa hàng phát tranminhdung.vninh doanh thu (27/04/2021 00:57) FRT: Nghị quyết HĐQT v/v cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/04/2021 17:33) FRT: Ông Nguyễn Việt Anh – Phó TGĐ đăng ký mua 200.000 cp (16/04/2021 17:02) FPT Retail (FRT) đặt kế hoạch tăng 320% LNtranminhdung.vnT lên 120 tỷ đồng, mở mới 150 cửa hàng dược Long Châu (07/04/2021 06:54) FRT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021 15:10)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cách Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Chu Kỳ Là Gì, Cổ Phiếu Chu Kỳ Và Cổ Phiếu Phòng Thủ Là Gì

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 13,795,035,596 15,889,645,873 16,988,956,546 14,799,952,535
Giá vốn hàng bán 11,330,254,659 13,254,725,143 14,522,902,581 12,620,414,734

Xem thêm: Oup Lasik Là Gì – Hnay Phá Lệ Đăng

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,816,260,297 2,043,609,423 2,111,057,166 2,041,002,299
Lợi nhuận tài chính -27,725,494 -57,706,601 -69,914,658 -63,062,478
Lợi nhuận khác 28,834,935 31,986,739 5,180,133 14,108,163
Tổng lợi nhuận trước thuế 363,073,915 434,775,198 278,002,659 28,427,378
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 289,877,772 347,747,122 203,847,492 10,216,731
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 289,877,772 347,763,359 213,015,479 24,718,596
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,509,329,898 4,815,269,284 6,173,238,781 4,958,428,398
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,871,228,278 5,167,669,415 6,593,773,034 5,387,577,886
Nợ ngắn hạn 3,074,773,905 4,008,902,282 5,308,130,313 4,162,447,981
Tổng nợ 3,074,773,905 4,008,902,282 5,314,409,715 4,162,447,981
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 796,454,373 1,158,767,133 1,279,363,319 1,225,129,905
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Khuyến Nghị Mua Cổ Phiếu Mwg Với Giá Mục Tiêu 140, Cập Nhật Cổ Phiếu Mwg

Xem thêm: mặt đường láng nhựa là gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button