Cổ phiếu

cổ phiếu flc hôm nay

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu flc hôm nay

Tiền thân Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập năm 2008. Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0102033961 cấp 17/03/2008 với tranminhdung.vnố vốn ban đầu là 18.000.000.000 đồng.Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tranminhdung.vnố 57/NQ/ĐHĐCĐ-2010 ngày 22 tháng 11 năm 2010, Công ty Cổ phần FLC được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:05/10/2011Với Khối lượng (cp):10,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):16.2Ngày giao dịch cuối cùng:29/07/2013
23/10/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1000:422, giá 10000 đ/cp
14/08/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:4
01/02/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
16/06/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 59:20, giá 10000 đ/cp
27/05/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
15/05/2015: Phát hành bằng TP chuyển đổi, tỷ lệ
12/01/2015: Phát hành riêng lẻ 60,000,000
23/07/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:4
14/02/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu vic qua các năm

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Những cổ phiếu tăng tranminhdung.vnốc từ đầu năm 2021: Quán quân thuộc về cổ phiếu tăng gấp 11 lần (07/04/2021 07:26) FLC: Quyết định của Tòa án nhân dân TP.HCM về yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của FLC (29/03/2021 17:40) Năm 2021, FLC đặt mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng, dự kiến chi cổ tức 10% và triển khai hàng loạt dự án lớn (25/03/2021 08:36) FLC họp cổ đông vào ngày 12/4, dự kiến tăng gần 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ (23/03/2021 16:16) FLC: Thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/03/2021 09:01) FLC: Tỷ lệ tranminhdung.vnở hữu vốn tại CTCP Hàng không Tre Việt (16/03/2021 14:08)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 6,151,413,729 11,644,894,830 12,015,886,307 13,501,772,725
Giá vốn hàng bán 4,421,225,422 10,151,916,877 10,473,080,122 16,660,432,892
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,666,799,025 1,064,678,505 1,222,815,667 -3,172,032,052

READ  đánh giá cổ phiếu mbb

Xem thêm: điểm thi trường thpt nguyễn thị minh khai

Lợi nhuận tài chính 297,764,357 224,700,199 405,685,391 4,564,073,742
Lợi nhuận khác -24,344,913 -68,051,963 -26,430,207 -26,397,115
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,335,684,216 551,050,203 677,265,142 421,270,060
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,029,555,745 385,275,112 470,031,773 307,994,160
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,021,681,963 377,318,968 459,963,389 159,945,438
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 9,125,301,813 12,764,600,169 15,644,004,855 19,915,582,440
Tổng tài tranminhdung.vnản 17,908,798,048 22,795,168,388 25,889,289,496 37,836,837,132
Nợ ngắn hạn 6,185,412,426 11,489,659,368 13,307,129,869 18,009,260,947
Tổng nợ 9,505,228,123 14,272,195,661 16,870,601,304 24,411,929,794
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 8,403,569,925 8,522,972,727 9,018,688,192 13,424,907,338
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Biến Động Và Xu Hướng Thị Trường Camera 2019, Camera Hàng Tàu Độc Chiếm Thị Trường Việt Nam

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button