Cổ phiếu

cổ phiếu fimex

FMC : Công ty Cổ phần Thực phẩm tranminhdung.vnao Ta | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu fimex

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Ban TCQT Tỉnh uỷ tranminhdung.vnóc Trăng, thành lập ngày 20/1/1995, đi vào hoạt động 3/2/1996 chuyên chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu. Đến 1/1/2003 doanh nghiệp được cổ phần và đổi tên là Công ty cổ phần thực phẩm tranminhdung.vnao Ta, tên thương mại FIMEX VN. Ngày 7/12/2006 cổ phiếu FIMEX VN lên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã tên FMC và phần vốn Văn phòng Tỉnh uỷ tranminhdung.vnóc Trăng tranminhdung.vnở hữu đến nay chỉ còn dưới 7%.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

18/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 25000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
30/08/2019: Phát hành cho CBCNV 804,000
26/08/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:20, giá 25000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/06/2018: Phát hành cho CBCNV 1,200,000
26/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/06/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:3, giá 10000 đ/cp
27/02/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
21/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
14/01/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
28/10/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
19/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
12/02/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
06/11/2014: Phát hành cho CBCNV 500,000
13/10/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 15000 đ/cp
19/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
01/02/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
16/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
23/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
07/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
09/02/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Hơn 100 Cổ Phiếu Trên Sàn Không Có Ai Mua, Bán Cổ Phiếu Cho Ai

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

FMC: Bà Lê Ngọc Hương – Phó TGĐ đăng ký bán 25.000 cp (02/04/2021 17:32) Thực phẩm tranminhdung.vnao Ta (FMC): Năm 2021 tăng diện tích nuôi tôm thêm 100ha, muốn tự chủ 25-30% nguyên liệu (01/04/2021 09:25) FMC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 (29/03/2021 17:37) FMC: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (25/03/2021 13:28) Tập đoàn PAN đã mua thêm hơn 6 triệu cổ phiếu FMC, nâng tỷ lệ tranminhdung.vnở hữu cả nhóm lên gần 65% (18/03/2021 11:00) FMC: PAN đã mua 6.565.288 cp (17/03/2021 16:47)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(01/10/2017)
(01/10 – 30/09) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,262,515,325 3,813,709,652 3,730,091,249 4,433,233,897
Giá vốn hàng bán 2,976,100,784 3,411,980,037 3,284,871,133 3,985,521,698

READ  cổ phiếu lmh

Xem thêm: chứng chỉ chứng khoán phái sinh

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 272,493,457 394,680,103 424,719,998 429,695,491
Lợi nhuận tài chính -15,471,935 -23,042,870 -3,219,636 10,694,918
Lợi nhuận khác -439,094 355,407 1,699,205 391,348
Tổng lợi nhuận trước thuế 124,892,133 194,026,719 235,987,995 236,526,865
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 122,320,567 180,495,877 229,775,901 225,962,946
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 122,320,567 180,495,877 229,775,901 225,962,946
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,384,649,740 1,187,087,360 1,098,182,717 1,221,006,445
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,705,769,006 1,495,244,008 1,520,838,873 1,711,161,559
Nợ ngắn hạn 1,143,229,617 798,649,494 571,849,290 619,648,167
Tổng nợ 1,150,529,890 806,305,099 582,081,037 630,014,419
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 555,239,116 688,938,910 938,757,836 1,081,147,140
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Ebook Chứng Khoán (Security Analysis) Pdf, Ebook Cách Mua Chứng Khoán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button