Cổ phiếu

cổ phiếu fcn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu fcn

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
FECON thành lập ngày 18/6/2004 từ một nhóm kỹ tranminhdung.vnư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình gồm 15 người từ lãnh đạo, kỹ tranminhdung.vnư, đến công nhân, bảo vệ,… với tổng tranminhdung.vnố vốn 2,5 tỷ đồng. Năm 2012, niêm yết trên tranminhdung.vnở Giao dịch chứng khoán TP HCM với mã GD là FCN. Ngày 6/5/2016, FECON chính thức đổi tên, từ “Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON” thành “Công ty Cổ phần FECON” (FECON Corporation)
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

10/12/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
04/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
29/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 100:5
15/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
12/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
30/03/2018: Phát hành cho CBCNV 2,500,000
12/01/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1000:607, giá 15000 đ/cp
29/06/2017: Phát hành 4.853.494 cp để chuyển đổi trái phiếu
08/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/01/2017: Phát hành bằng TP chuyển đổi, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp
10/10/2016: Phát hành trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ 1:51, giá 19.700 đ/cp
08/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/05/2014: Phát hành cho CBCNV 1,987,955
23/04/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
02/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/08/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:6, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
17/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/11/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 26:01, giá 20000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Tgg F319 Quang Nhat No1, Luot Song Xanh

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

FCN: Em rể ông Hà Thế Phương – Phó CT.HĐQT chưa bán 3.800 cp (16/04/2021 10:46) FCN: Em rể ông Hà Thế Phương – Phó CT.HĐQT đăng ký bán 3.888 cp (16/04/2021 10:46) FCN: Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện các hợp đồng với tổ chức có liên quan của người nội bộ (15/04/2021 14:43) FCN: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân tranminhdung.vnự (05/04/2021 12:53) FCN: Ông Trần Trọng Thắng – Phó CT.HĐQT đã bán 295.000 cp (31/03/2021 17:38) FCN: EVLI EMERGING FRONTIER FUND đã mua 610.000 cp (23/03/2021 15:04)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,320,191,940 2,846,284,570 3,154,193,828
Giá vốn hàng bán 1,983,032,378 2,417,982,334 2,680,784,968
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 337,159,562 427,563,437 473,408,860

READ  Cổ Phiếu Hem - Ctcp Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội

Xem thêm: Khối Thị Trường Chung Nam Mỹ Có Tên Viết Tắt Là :, Khối Thị Trường Chung Nam Mỹ Có Tên Viết Tắt Là

Lợi nhuận tài chính 8,008,734 -13,657,423 -84,056,842
Lợi nhuận khác 3,978,256 35,041,466 -6,953,434
Tổng lợi nhuận trước thuế 221,761,374 306,281,988 168,188,958
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 177,553,403 248,699,371 133,585,173
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 166,513,824 246,237,074 118,696,444
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,856,715,513 3,650,758,200 4,501,536,434 5,557,412,776
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,837,853,788 4,723,251,856 5,647,460,660 6,780,114,723
Nợ ngắn hạn 1,798,321,382 2,172,173,024 2,803,785,442 3,896,088,221
Tổng nợ 2,450,788,049 2,789,037,693 3,191,627,753 4,277,200,229
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,387,065,738 1,934,214,163 2,455,832,907 2,502,914,494
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Toán Hình Học Tiếng Anh Là Gì ? Cơ Hội Việc Làm Cho Người Giỏi Toán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button