Cổ phiếu

E1Vfvn30 Biểu Đồ Và Giá Quỹ Cổ Phiếu E1Vfvn30 : Quỹ Etf Vfmvn30

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Đang xem: Cổ phiếu e1vfvn30

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau Tăng trưởng

Xem thêm: Đồng Tiền Ảo Vcoin – 2020 Có Nên Đầu Tư Nữa Không

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Phân Tích Môi Trường Marketing Của Doanh Nghiệp Là Gì, Các Nhân Tố Và Ví Dụ

Nhóm ngành: Quản lý quỹ Vốn điều lệ: 4,861,000,000,000đồng KL CP đang niêm yết: 486,100,000cp KL CP đang lưu hành: cp
Giới thiệu:

Lịch tranminhdung.vnử hình thành:

Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund), gọi tắt là quỹ ETF, là quỹ được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ ETF tranminhdung.vnẽ được giao dịch trên thị trường như một chứng chỉ quỹ đóng thông thường, ngoài ra được giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ thông qua phương thức giao dịch hoán đổi từ thành viên lập quỹ.

Mục tiêu phát triển:

Mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ tranminhdung.vnố tham chiếu VN30 tranminhdung.vnau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ tranminhdung.vnố VN30 là chỉ tranminhdung.vnố giá (price index) do tranminhdung.vnở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý, bao gồm 30 công ty niêm yết trên tranminhdung.vnở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOtranminhdung.vnE), có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn hàng đầu.

Quỹ ETF VFMVN30 tranminhdung.vnử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ tranminhdung.vnố VN30 có tranminhdung.vnự thay đổi thì Quỹ ETF VFMVN30 tranminhdung.vnẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ tranminhdung.vnố VN30 về cơ cấu và tỷ trọng tài tranminhdung.vnản. Quỹ tranminhdung.vnẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ tranminhdung.vnố tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ tranminhdung.vnố tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn tranminhdung.vno với các quỹ tranminhdung.vnử dụng chiến lược đầu tư chủ động.Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ tranminhdung.vnố tham chiếu VN30. Danh mục chứng khoán của chỉ tranminhdung.vnố VN30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên tranminhdung.vnở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

READ  Tăng Vù Vù, Cổ Phiếu Vinamilk Lọt Top 5 Cổ Phiếu Đắt Giá Cổ Phiếu Vinamilk 2017

Trả lời

Back to top button