Cổ phiếu

cổ phiếu dược phú yên

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu dược phú yên

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
PYMEPHARCO được thành lập vào năm 1989 với nhiệm vụ tranminhdung.vnản xuất dược phẩm, kinh doanh thuốc & vật tư thiết bị y tế. Với phương châm chính tranminhdung.vnách chất lượng cao, ổn định, đồng nhất và hướng tới hiệu quả tối ưu, PYMEPHARCO đã đầu tư trang bị hệ thống máy móc hiện đại và công nghệ tiên tiến, cũng như tập trung một lực lượng cán bộ khoa học có năng lực và trình độ chuyên môn cao.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

20/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
14/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/06/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
23/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PME: tranminhdung.vnTADA tranminhdung.vnERVICE HOLDING BV đã mua 971.214 cp (25/03/2021 17:01) Pymepharco: Thu nhập của CEO tăng 20% lên 6 tỷ đồng khi tập đoàn Đức gia tăng tranminhdung.vnở hữu (20/03/2021 08:25) PME: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (18/03/2021 14:53) PME: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (08/03/2021 13:26) PME: tranminhdung.vnTADA tranminhdung.vnERVICE HOLDING B.V. đăng ký mua 1.100.000 cp (18/02/2021 17:08) PME: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (01/02/2021 14:32)
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Nên Gửi Tiết Kiệm Bằng Cổ Phiếu Của Chính Các Ngân Hàng Đang Rung Đùi Lãi Gấp 10

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 496,339,437 364,445,808 479,859,094 696,153,530
Giá vốn hàng bán 252,342,673 194,171,088 253,484,609 397,839,093
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 226,439,092 162,100,764 218,219,225 229,680,591

Xem thêm: Cách Đọc Chỉ Số Chứng Khoán Màu Sắc Trong Chứng Khoán Màu Tím

Lợi nhuận tài chính -1,539,892 -2,956,363 -3,497,306 -4,186,490
Lợi nhuận khác -330,779 1,838,162 425,666 2,042,327
Tổng lợi nhuận trước thuế 94,119,314 81,256,633 97,347,065 125,058,182
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 75,295,451 65,005,306 77,877,652 98,866,134
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 75,295,451 65,005,306 77,877,652 98,866,134
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,312,775,909 1,262,068,125 1,373,318,602 1,414,546,593
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,393,855,018 2,362,405,535 2,484,505,563 2,562,858,379
Nợ ngắn hạn 277,845,439 484,535,425 519,407,176 507,818,267
Tổng nợ 364,093,533 493,673,619 537,895,995 517,382,677
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,029,761,485 1,868,731,916 1,946,609,568 2,045,475,702
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PME : Công ty Cổ phần Pymepharco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Hấp Dẫn Cổ Phiếu Ngành Bia Rượu, Cổ Phiếu Ngành Bia Có Hấp Dẫn Thật Sự

Xem thêm: Hướng Dẫn Vay Tiền Bên Ngân Hàng Jaccs, Lãi Suất Vay Tiêu Dùng Jaccs

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button