Cổ phiếu

cổ phiếu dược phẩm trung ương 1

DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu dược phẩm trung ương 1

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
CPC1 là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, tên giao dịch quốc tế: Central Pharmaceutical Company No.1 – CPC1, tiền thân là quốc doanh y dược phẩm trung ương ra đời năm 1956, chính thức thành lập ngày 01/04/1971 với tên gọi: “Công ty Dược phẩm cấp 1”. Đến năm 2016, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1 theo quyết định tranminhdung.vnố 2290/QĐ-BYT ngày 12/06/2015 của Bộ Y Tế.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

07/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
30/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (12/04/2021 01:42) DP1: Giải trình về tranminhdung.vnố liệu BCTC năm 2020 và tranminhdung.vnố liệu lũy kế BCTC quý 4/2020 (26/03/2021 15:16) DP1: 26.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16/03/2021 10:37) DP1: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 22:25) DP1: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (23/10/2020 07:20) DP1: Giải trình về tranminhdung.vnố liệu Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (21/08/2020 08:05)
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  giá cổ phiếu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 2,392,703,966 2,619,796,624 2,316,065,509 2,058,474,683
Giá vốn hàng bán 2,121,693,946 2,333,523,220 2,042,341,576 1,781,080,044
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 268,331,146 286,251,158 273,356,562 277,295,573

Xem thêm: Thực Trạng Thị Trường Ô Tô Việt Nam Hiện Nay, Phân Tích Thị Trường Ô Tô Việt Nam Đến Năm 2020

Lợi nhuận tài chính -50,468,544 -52,703,558 -45,546,368 -41,302,604
Lợi nhuận khác 8,151,828 1,524,029 236,073 3,345,530
Tổng lợi nhuận trước thuế 43,330,297 39,495,249 47,536,235 51,941,614
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 34,560,978 31,750,697 37,780,170 40,562,466
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 34,560,978 31,750,697 37,780,170 40,562,466
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,730,256,659 1,444,712,638 1,194,047,299 1,110,184,422
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,863,356,828 1,583,670,227 1,352,728,641 1,273,609,423
Nợ ngắn hạn 1,639,549,648 1,326,559,162 1,096,824,280 1,015,832,418
Tổng nợ 1,641,094,867 1,328,104,381 1,096,824,280 1,015,832,418
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 222,261,961 255,565,847 255,904,361 257,777,005
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DP1 : Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Techcombank Ipo - Cổ Phiếu Techcombank Được Đặt Giá 128

Xem thêm: Các Loại Hình Doanh Nghiệp Được Phát Hành Trái Phiếu, Điều Kiện Phát Hành Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button