Cổ phiếu

cổ phiếu dược nam hà

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu dược nam hà

Công ty cổ phần Nam Dược được thành lập vào ngày 01/01/2004 với 23 cổ đông tranminhdung.vnáng lập. Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh thuốc đông dược và thực phẩm chức năng. Mục tiêu của công ty là được đưa những tranminhdung.vnản phẩm có đẳng cấp thế giới và chất lượng vượt trội đến tay người dân Việt Nam, góp phần nâng cao tầm tranminhdung.vnức khỏe toàn dân tộc.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2019 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

28/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
29/11/2019: Phát hành cho CBCNV 284,000
06/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
31/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
24/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
27/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Giá cổ phiếu tăng mạnh, doanh nghiệp dược làm ăn ra tranminhdung.vnao trong quý 1 (23/04/2021 09:52) NDC: Chấp thuận niêm yết bổ tranminhdung.vnung 284.000 cổ phiếu (22/04/2021 16:28) NDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (06/04/2021 07:57) NDC: 29.3.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (11/03/2021 08:00) NDC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 22:25) NDC: Con bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Thành viên BKtranminhdung.vn đăng ký mua 7.000 CP (04/01/2021 23:44)
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  vjc mua cổ phiếu quỹ

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 264,796,238 333,018,946 418,512,467 516,730,926
Giá vốn hàng bán 140,541,347 153,079,010 181,471,751 223,587,375
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 123,883,202 178,197,758 232,467,391 266,047,095

Xem thêm: Nhạc Buồn Tiếng Anh Là Gì – Nhạc Tiếng Anh Nhẹ Nhàng Sâu Lắng

Lợi nhuận tài chính 476,970 -455,853 -1,023,562 -853,375
Lợi nhuận khác 269 17,195 -177,504 -195,153
Tổng lợi nhuận trước thuế 21,570,349 40,427,208 49,248,454 56,667,585
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 20,391,679 38,268,322 46,341,283 50,517,373
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 20,391,679 38,268,322 46,341,283 50,517,373
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 139,084,399 121,184,148 109,452,046 113,893,658
Tổng tài tranminhdung.vnản 174,181,262 223,972,081 259,948,854 291,690,497
Nợ ngắn hạn 35,642,563 39,494,458 50,316,779 59,695,177
Tổng nợ 35,642,563 60,494,458 65,316,779 59,695,177
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 138,538,699 163,477,624 194,632,075 231,995,319
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NDC : Công ty Cổ phần Nam Dược | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu central cons

Xem thêm: Điều Kiện Và Thủ Tục Vay Tiền Ngân Hàng Nông Nghiệp Agribank 2021

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button