Cổ phiếu

cổ phiếu dsn

Dtranminhdung.vnN : Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm tranminhdung.vnen | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu dsn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Hoạt động kinh doanh tăng trưởng liên tục và ổn định: Hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng đều đặng về lượng khách và về doanh thu ổn định liên tục trong nhiều năm. Bên cạnh đó Công viên Khủng long được đầu tư trên diện tích của công viên Văn hóa Đầm tranminhdung.vnen cũng góp phần vào doanh thu của Công ty, tổng vốn đầu tư ban đầu đã được thu hồi.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

26/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
21/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 24%
30/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 36%
22/02/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 29%
02/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 36%
06/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
08/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 36%
16/02/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
22/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 36%
17/03/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:18
31/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 36%
16/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 29%
07/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
22/10/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
26/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 24%
26/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
26/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
06/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 24%
02/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
02/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 28%
27/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 24%
07/12/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  giá cổ phiếu agribank hôm nay

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Dtranminhdung.vnN: Tạm dừng hoạt động đối với Công viên nước Đầm tranminhdung.vnen (04/05/2021 17:22) Dtranminhdung.vnN: Nghị quyết HĐQT tranminhdung.vnố 02 ngày 22/04/2021 (23/04/2021 17:38) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 22-26/2 (22/02/2021 06:35) Dtranminhdung.vnN: 26.2.2021, ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2020 (2.500 đ/cp) (09/02/2021 10:52) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp (07/02/2021 09:59) Công viên nước Đầm tranminhdung.vnen (Dtranminhdung.vnN) chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (05/02/2021 16:59)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 12,462,601 36,023,221 12,849,324 9,697,032
Giá vốn hàng bán 16,711,894 9,194,001 -5,423,116 6,189,336

READ  Phn : Công Ty Cổ Phiếu Phn : Công Ty Cổ Phần Pin Hà Nội, Phn: Ctcp Pin Hà Nội

Xem thêm: Translate ” The Rest Of Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV -4,249,293 26,829,220 18,272,440 3,507,696
Lợi nhuận tài chính 2,466,511 2,653,994 6,859,955 888,797
Lợi nhuận khác 5,930 174,953 1,071,805 198,303
Tổng lợi nhuận trước thuế -4,312,225 26,223,915 20,395,581 845,710
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -4,312,225 22,552,567 17,193,315 676,568
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -4,312,225 22,552,567 17,514,288 676,568
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 188,320,625 217,211,997 207,922,853 169,287,033
Tổng tài tranminhdung.vnản 196,754,120 225,247,502 224,221,856 191,680,494
Nợ ngắn hạn 30,347,817 36,214,780 13,172,335 23,425,148
Tổng nợ 30,462,817 36,329,780 18,110,820 29,311,174
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 166,291,304 188,917,721 206,111,037 162,369,320
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Ai Là Vị Vua Cuối Cùng Của Nhà Mạc Toàn Là Ai, MụN GiộP Sinh DụC

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button