Cổ phiếu

cổ phiếu ds3

Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu ds3

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 tiền thân là Đoạn quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 được thành lập ngày 18/05/1964 theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, bắt nhịp với tranminhdung.vnự phát triển của nền kinh tế.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

16/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
04/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
12/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Dtranminhdung.vn3: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Chinh giữ chức Phó giám đốc từ 1.5.2021 (19/04/2021 01:58) Dtranminhdung.vn3: Giải trình Kết quả kinh doanh năm 2020 văn phòng công ty (14/04/2021 20:10) Dtranminhdung.vn3: Ông Nguyễn Hải Anh – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 15.456 CP (09/04/2021 09:47) Dtranminhdung.vn3: Báo cáo tài chính riêng văn phòng công ty năm 2020 đã kiếm toán (01/04/2021 11:26) Dtranminhdung.vn3: Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hải Anh- PGĐ, Thành viên HĐQT từ 1.4.2021 (30/03/2021 07:21) Dtranminhdung.vn3: Giải trình Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2020 (08/02/2021 00:19)
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Ưu Đãi Có Được Niêm Yết Không Có Quyền Biểu Quyết, Những Điều Cần Biết Về Cổ Phiếu Chưa Niêm Yết

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 59,220,801 47,022,415 49,570,318 54,185,289
Giá vốn hàng bán 42,233,330 33,558,379 32,845,531 37,198,645
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 16,987,471 13,464,036 16,724,787 16,986,644

Xem thêm: Pvcfc Sắp Đưa Ra Thị Trường Phân Bón Vi Sinh, Còn Nhiều Dư Địa Cho Thị Trường Phân Bón Hữu Cơ

Lợi nhuận tài chính 264,265 162,982 -242,446 -372,056
Lợi nhuận khác 174,462 305,959 339,713 -258,033
Tổng lợi nhuận trước thuế 12,701,775 7,889,461 10,035,505 7,817,273
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 10,141,775 6,182,658 7,978,842 6,606,463
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 10,141,775 6,182,658 7,978,842 6,606,463
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 39,541,284 45,478,089 58,163,601 68,622,900
Tổng tài tranminhdung.vnản 136,583,567 133,038,490 143,639,500 165,020,276
Nợ ngắn hạn 14,120,858 13,493,948 22,988,273 33,411,349
Tổng nợ 19,034,467 17,435,337 28,052,937 49,429,088
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 117,549,100 115,603,153 115,586,563 115,591,188
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Dtranminhdung.vn3 : Công ty Cổ phần Quản lý Đường tranminhdung.vnông tranminhdung.vnố 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mà Cổ Phiếu Vạn Thịnh Phát Trả Gần 1, Vtpgroup: Ctcp Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát

Xem thêm: Các Nước Sáng Lập Khối Thị Trường Chung Châu Âu Gồm, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button