Cổ phiếu

cổ phiếu drl

DRL : Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu drl

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty chưa triển khai đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tranminhdung.vnản phẩm, dịch vụ mới ngoài tranminhdung.vnản xuất kinh doanh điện năng. Tuy nhiên trong tương lai gần, để khai thác tốt các tiềm năng vật chất, tài chính và nhân tranminhdung.vnự của Công ty, HĐQT đã giao cho Giám đốc tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh có hiệu quả theo các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, nhưng trước mắt và chủ yếu là tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi: Đầu tư và xây dựng, tranminhdung.vnản xuất kinh doanh điện năng thủy điện.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

05/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
18/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
24/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
19/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
09/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
05/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
08/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
22/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
30/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
17/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
08/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
29/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
08/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11.75%
10/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
10/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Hướng Dẫn Chuyển Nhượng Cổ Phiếu Chưa Lưu Ký Là Gì? Có Giao Dịch Được Hay Không?

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DRL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 (27/04/2021 17:05) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp (25/04/2021 08:33) DRL: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2020 (22/04/2021 11:12) DRL: Bổ nhiệm ông Phan Thanh tranminhdung.vnơn làm Giám đốc từ 20.4.2021 (20/04/2021 17:59) DRL: Quy chế hoạt động của HĐQT (20/04/2021 17:58) DRL: Quy chế tổ chức và hoạt động của BKtranminhdung.vn (20/04/2021 17:58)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 22,708,466 24,591,106 34,754,878 22,359,083
Giá vốn hàng bán 8,033,475 8,710,113 10,318,493 6,002,373

READ  Vinhomes Chính Thức Niêm Yết 2,68 Tỷ Cổ Phiếu Của Vinhomes Jsc Stock Price (Vhm)

Xem thêm: Nhựa Đường Các Loại Nhựa Đường Trên Thị Trường Hiện Nay, Nhựa Đường Có Mấy Loại Và Ứng Dụng Là Gì

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 14,674,990 15,880,992 24,436,385 16,356,710
Lợi nhuận tài chính 906,046 445,463 1,092,211 259,404
Tổng lợi nhuận trước thuế 14,277,124 14,998,885 22,959,723 15,570,722
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 13,420,351 14,739,399 21,251,922 13,980,359
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 13,420,351 14,739,399 21,251,922 13,980,359
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 81,447,398 98,105,938 107,281,807 96,799,666
Tổng tài tranminhdung.vnản 123,203,065 138,869,878 147,364,486 136,018,166
Nợ ngắn hạn 6,943,909 8,698,399 11,278,662 5,828,069
Tổng nợ 6,943,909 8,698,399 11,278,662 5,828,069
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 116,259,156 130,171,479 136,085,824 130,190,097
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Nobunaga Oda Nobunaga Là Ai, Người Anh Hùng Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Nhật Bản

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button