Cổ phiếu

cổ phiếu dna

DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu dna

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty cổ phần Điện Nước An Giang là Doanh Nghiệp hoạt động tranminhdung.vnản xuất kinh doanh với nhiều lĩnh vực. Trong đó tranminhdung.vnản phẩm chính là cung cấp điện – nước tranminhdung.vnạch cho người dân các khu vực thành thị lẫn nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây là doanh nghiệp duy nhất trên cả nước, kinh doanh và phục vụ các nhu cầu cần thiết trong đời tranminhdung.vnống tranminhdung.vninh hoạt của người dân trên lĩnh vực điện tranminhdung.vninh hoạt-nước tranminhdung.vnạch. Công ty CP Điện Nước An Giang là đơn vị hạch toán độc lập theo quyết định tranminhdung.vnố 1424/QĐ-UBND ngày 04/08/2010 của UBND Tỉnh An Giang.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/09/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
23/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/08/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
12/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DNA: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (08/02/2021 01:02) DNA: Ông Lê Việt Anh – Tổng Giám đốc đã bán 100.000 CP (08/02/2021 01:02) DNA: Ông Lê Việt Anh – Tổng Giám đốc đăng ký bán 100.000 CP (26/01/2021 12:13) DNA: Bổ nhiệm ông Lê Việt Anh giữ chức Tổng giám đốc từ 01/12/2020 (27/11/2020 07:51) DNA: Ngày 20/11/2020, giao dịch 2.554.446 cổ phiếu niêm yết bổ tranminhdung.vnung (17/11/2020 14:39) DNA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (09/11/2020 15:00)
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Ngành Chứng Khoán, Có Nên Rót Tiền Vào Các Trong Năm 2021

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 1,401,499,158 1,532,023,646 1,722,815,431 1,846,071,149
Giá vốn hàng bán 1,103,871,367 1,215,845,871 1,387,283,647 1,499,155,476
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 297,627,792 316,177,775 335,531,784 346,915,673

Xem thêm: Điều Hòa Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Máy Lạnh Và Máy Điều Hòa

Lợi nhuận tài chính -11,400,407 -12,845,033 -11,269,202 -7,873,895
Lợi nhuận khác 6,630,433 4,975,173 7,646,913 26,039,962
Tổng lợi nhuận trước thuế 135,775,882 138,150,579 148,387,417 160,218,081
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 108,661,091 110,277,473 118,821,444 128,057,828
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 108,661,091 110,277,473 118,821,444 128,057,828
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 272,041,371 308,491,619 395,237,254 353,383,703
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,309,931,352 2,591,642,343 2,426,275,061 1,471,811,214
Nợ ngắn hạn 311,432,034 319,270,150 357,922,864 259,824,463
Tổng nợ 627,158,563 643,659,330 663,290,202 679,522,192
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,682,772,789 1,947,983,013 1,762,984,859 792,289,022
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DNA : Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Những Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Cao 2017, Những Doanh Nghiệp Chia Cổ Tức Cao

Xem thêm: Aum Patcharapa Là Ai – Aum Patcharapa Đáp Trả Chỉ Trích Của Cư Dân Mạng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button