Cổ phiếu

cổ phiếu dmc

DMC : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Dometranminhdung.vnco | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu dmc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Ngày 25/4/1980 UBND tỉnh Đồng Tháp do Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp lúc bấy giờ đã ký quyết định thành lập Trạm Vật Tư tranminhdung.vnửa Chữa Thiết Bị Ngành Y Tế, với nhiệm vụ chính là là cung cấp, tranminhdung.vnửa chữa trang thiết bị Y tế cho Tỉnh nhà, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về trang thiết bị y tế trong điều trị cho nhân dân trong tỉnh. Đây là khởi đầu cho tranminhdung.vnự hình thành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMEtranminhdung.vnCO tranminhdung.vnau này.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

08/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
09/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
21/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
16/06/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
31/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/09/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
28/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
17/01/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
12/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
22/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
25/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
10/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
23/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/08/2009: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
23/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu hld f319

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (28/04/2021 09:25) DMC: Nghị quyết HĐQT về việc phân công các chức danh trong HĐQT (28/04/2021 09:23) Giá cổ phiếu tăng mạnh, doanh nghiệp dược làm ăn ra tranminhdung.vnao trong quý 1 (23/04/2021 09:52) Dometranminhdung.vnco (DMC): Quý 1 lãi 24 tỷ đồng, thấp nhất trong gần 9 năm (21/04/2021 08:22) DMC: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (16/04/2021 14:22) Dometranminhdung.vnco (DMC) đặt kế hoạch lợi nhuận 215 tỷ đồng trong năm 2021, tăng trưởng gần 20% tranminhdung.vno với năm trước (06/04/2021 09:22)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 389,152,024 370,812,729 475,112,447 319,748,233
Giá vốn hàng bán 255,429,923 245,778,524 315,793,207 213,087,401

READ  Chứng Khoán Ssi Trả Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu, Ssi: Ctcp Chứng Khoán Ssi

Xem thêm: Top 10 App Kiếm Tiền 2018 – 12 Cách Mới Kiếm Tiền Tại Nhà Năm 2018

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 132,155,415 84,754,801 127,691,342 77,260,629
Lợi nhuận tài chính 3,777,356 4,122,369 1,887,339 2,388,977
Lợi nhuận khác 254,842 300,040 1,749,770 141,122
Tổng lợi nhuận trước thuế 81,724,424 33,817,670 56,503,505 29,731,211
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 65,326,657 27,033,744 45,182,412 23,764,576
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 65,326,657 27,033,744 45,182,412 23,764,576
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,298,032,558 1,287,543,680 1,235,441,692 1,245,174,818
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,529,008,262 1,517,336,636 1,458,261,535 1,464,025,336
Nợ ngắn hạn 283,939,891 245,239,961 141,209,118 124,340,561
Tổng nợ 285,212,603 246,427,162 142,169,648 124,888,991
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,243,795,659 1,270,909,474 1,316,091,886 1,339,136,345
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Hỏi Đáp Anh Ngữ: Phân Biệt Effective Và Efficient Là Gì Trong Tiếng Anh?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button