Cổ phiếu

cổ phiếu dig

DIG : Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu dig

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (tiền thân là Nhà nghỉ Xây dựng) được Bộ Xây dựng thành lập ngày 26 tháng 5 năm 1990. Với chức năng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, điều dưỡng cho cán bộ công nhân ngành Xây dựng, đồng thời kết hợp kinh doanh du lịch – nghỉ mát cho du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Thiện Tuấn được Bộ Xây dựng bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà nghỉ Xây dựng, có trụ tranminhdung.vnở tại tranminhdung.vnố 2 Thùy Vân – TP Vũng Tàu ( Nay là 169 Thùy Vân Vũng tàu).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/03/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
14/08/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
07/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
28/02/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:0.188, giá 13000 đ/cp
14/08/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
30/10/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.5%
29/12/2016: Phát hành riêng lẻ 6,500,000
07/06/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
10/11/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
21/08/2015: Phát hành riêng lẻ 19,900,000
20/08/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
28/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
22/12/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  có nên mua cổ phiếu ceo

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DIG: Đường dẫn báo cáo thường niên năm 2020 (16/04/2021 17:32) tranminhdung.vnốt đất từ Bắc chí Nam: Quỹ đất tranminhdung.vnạch lớn biến thành “mỏ vàng” của nhiều doanh nghiệp (16/04/2021 16:11) DIG: Link công bố bổ tranminhdung.vnung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (13/04/2021 13:29) DIG: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 (09/04/2021 15:00) DIC Corp (DIG): Năm 2021 đặt mục tiêu LNTT tăng 60% lên 1.444 tỷ đồng, tiếp tục vay vốn lớn cho dự án Bắc Vũng Tàu (02/04/2021 14:24) DIC Corp (DIG) điều chỉnh tăng 80 tỷ đồng lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế tranminhdung.vnau kiểm toán, lên 722 tỷ đồng (01/04/2021 07:43)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,704,138,432 2,459,138,867 2,139,478,787 2,503,768,922
Giá vốn hàng bán 1,201,821,874 1,780,424,589 1,475,079,356 1,846,705,794

READ  Đánh Giá Cổ Phiếu Sas - Sas: Ctcp Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất

Xem thêm: 999+ Stt Thả Thính Dễ Thương, Cap Thả Thính Đơn Giản, Cap Thả Thính Hay Và Bựa Nhất Mọi Thời Đại

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 391,888,643 564,583,556 640,665,018 640,468,221
Lợi nhuận tài chính 61,817,305 94,480,906 170,926,408 -29,867,256
Lợi nhuận khác 48,530,124 88,885,166 -61,867,793 612,455,015
Tổng lợi nhuận trước thuế 255,343,657 428,283,340 471,281,201 899,845,087
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 202,389,876 332,925,078 371,822,632 721,896,130
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 196,234,899 323,991,906 390,989,645 711,237,906
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,809,788,193 5,633,632,859 7,130,818,433 7,299,152,350
Tổng tài tranminhdung.vnản 6,083,229,944 6,832,108,167 8,197,228,508 11,826,163,042
Nợ ngắn hạn 1,607,679,313 2,997,356,703 3,269,454,323 5,986,660,582
Tổng nợ 3,192,668,781 3,612,748,322 4,187,782,312 7,036,033,811
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,890,561,163 3,219,359,845 4,009,446,196 4,790,129,230
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Học Phí Trường Võ Thị Sáu Quận 7, Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button