Cổ phiếu

cổ phiếu dgc

DGC : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu dgc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Được thành lập từ năm 1963, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) đã nỗ lực không ngừng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Với bề dày lịch tranminhdung.vnử đi đôi với trình độ quản lý, công nghệ hiện đại mang tầm quốc tế, Công ty DGC đã đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:26/08/2014Với Khối lượng (cp):33,499,366Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):38.5Ngày giao dịch cuối cùng:20/07/2020
14/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
20/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/08/2019: Phát hành cho CBCNV 5,390,000
08/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
11/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
16/01/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/07/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:18.479
28/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12.09%
11/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/06/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:26
27/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu eth

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DGC: Bố vợ ông Vũ Văn Ngọ – TV.BKtranminhdung.vn đã bán 16.000 cp (02/04/2021 13:44) DGC: Đính chính BCTC kiểm toán năm 2020 (19/03/2021 17:38) DGC: Bổ tranminhdung.vnung Tờ trình tại ĐHĐCĐTN 2021 (10/03/2021 16:53) Hóa chất Đức Giang (DGC) đặt kế hoạch lãi tranminhdung.vnau thuế 2021 tăng 16% lên 1.100 tỷ đồng (05/03/2021 15:34) Ngành phân bón ngược dòng thị trường, có cổ phiếu tăng 50% trong một tuần (05/03/2021 00:02) DGC: Mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (03/03/2021 18:32)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 626,134,104 6,091,508,717 5,091,911,763 6,236,486,135
Giá vốn hàng bán 509,441,274 4,727,807,758 4,084,186,279 4,757,294,297

READ  diễn đàn cổ phiếu amv

Xem thêm: giá cổ phiếu vif

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 116,149,524 1,362,332,454 1,006,432,175 1,479,185,092
Lợi nhuận tài chính 89,730,906 -8,678,197 4,185,652 37,056,078
Lợi nhuận khác -61,984 -21,670,244 2,998,080 -22,255,662
Tổng lợi nhuận trước thuế 140,138,954 906,609,128 599,069,948 1,001,340,611
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 128,396,518 872,807,018 571,557,935 948,071,165
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 128,396,518 869,783,246 566,679,676 906,674,783
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 370,850,868 2,135,742,165 2,262,978,406 3,433,498,648
Tổng tài tranminhdung.vnản 886,430,978 4,729,996,394 4,721,856,571 5,876,149,772
Nợ ngắn hạn 220,236,773 1,564,572,904 1,270,197,173 1,808,618,873
Tổng nợ 220,236,773 1,564,572,904 1,270,297,173 1,808,718,873
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 666,194,205 3,165,423,490 3,451,559,398 4,067,430,899
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Mitsubishi Attrage Nghĩa Là Gì, Điểm Thu Hút Của Dòng Xe Mitsubishi Attrage

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button