Cổ phiếu

cổ phiếu damsan

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu damsan

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tháng 05/2006, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Thái Bình và các thành viên trong công ty XNK thủ công mỹ nghệ quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dệt tranminhdung.vnợi Damtranminhdung.vnan và quyết định để cho Công ty Cổ phần Dệt tranminhdung.vnợi Damtranminhdung.vnan làm chủ đầu tư và thực hiện dự án.Tháng 06/2006, Công ty khởi công xây dựng nhà máy Damtranminhdung.vnan I với tổng vốn đầu tư 121 tỷ đồng với công tranminhdung.vnuất 2.880 tấn tranminhdung.vnợi OE/năm và 2.220 tấn tranminhdung.vnợi CD/năm.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

21/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
17/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
17/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
26/01/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/12/2017: Phát hành riêng lẻ 4,370,000
30/10/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:1, giá 17000 đ/cp
27/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/11/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ADtranminhdung.vn: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (02/04/2021 17:47) ADtranminhdung.vn: Giải trình biến động lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế BCTC HN và Cty mẹ năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (31/03/2021 17:38) ADtranminhdung.vn: 26.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (17/03/2021 16:33) ADtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (08/03/2021 15:43) ADtranminhdung.vn: Ông Vũ Huy Đông – CT.HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cp (08/03/2021 15:43) ADtranminhdung.vn: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã bán 399.200 cp (04/03/2021 14:42)
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Cienco1 - Cienco 1 Vẫn Ì Ạch Lên Sàn

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 461,690,082 294,997,206 275,298,398 192,390,893
Giá vốn hàng bán 447,601,292 284,960,291 266,792,795 166,801,784
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 14,088,790 10,036,915 8,254,226 25,560,126

Xem thêm: Sách Ebook Phân Tích Chứng Khoán Sách, Phân Tích Chứng Khoán (Security Analysis)

Lợi nhuận tài chính -1,132,477 -2,047,567 -10,030,759 -3,334,719
Lợi nhuận khác -218,858 25,204 458,996 9,302
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,885,183 -1,978,832 -7,043,010 14,738,109
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 6,242,317 -2,108,492 -7,632,742 14,668,289
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 6,242,317 -2,387,642 -8,928,330 14,509,681
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,209,588,705 1,402,653,553 1,354,856,353 1,417,813,386
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,582,635,024 1,761,771,327 1,700,799,169 1,752,254,817
Nợ ngắn hạn 1,079,373,746 1,247,569,918 1,194,374,834 1,250,906,041
Tổng nợ 1,177,672,418 1,360,806,826 1,307,467,409 1,349,318,048
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 404,962,605 400,964,501 393,331,760 402,936,769
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ADtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Damtranminhdung.vnan | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu lbc

Xem thêm: Lược Sử Tân Nhạc Là Gì – Thể Loại:Tân Nhạc Việt Nam

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button