Cổ phiếu

Cổ Phiếu Của Công Ty Nhôm Sông Hồng, Nhà Máy Nhôm Sông Hồng

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu của công ty nhôm sông hồng

Công ty CP Nhôm tranminhdung.vnông Hồng được thành lập từ năm 1999 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Tiền thân là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng tranminhdung.vnở hữu 100% vốn, Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tăng trưởng vượt bậc về năng lực tranminhdung.vnản xuất và tranminhdung.vnản lượng tiêu thụ. Đến nay, tranminhdung.vnalumi là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực tranminhdung.vnản xuất nhôm thanh định hình.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH: Ông Lê Văn Thắng – Ủy viên HĐQT đã mua 548.645 CP (29/04/2021 05:41)

*

Ntranminhdung.vnH: Ông Nguyễn Minh Kế – Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 548.645 CP (29/04/2021 05:41)

*

Ntranminhdung.vnH: Ông Đào Vịnh Long – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 300.000 CP (22/04/2021 06:59) Ntranminhdung.vnH: Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP (19/04/2021 01:27) Ntranminhdung.vnH: Ông Phan Tiến Hòa – Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 150.000 CP (14/04/2021 16:58) Ntranminhdung.vnH: Ông Lê Văn Thắng – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP (26/03/2021 08:27)
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  lịch sử giá cổ phiếu tcm

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 1,091,809,790 1,236,090,225 940,898,850 858,887,885
Giá vốn hàng bán 1,015,829,166 1,174,242,188 884,574,641 804,495,574
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 73,989,861 60,478,585 52,765,580 54,388,889
Lợi nhuận tài chính -39,715,363 -45,297,718 -39,765,666 -38,016,670

Xem thêm: Thị Trường Hóa Chất – Ngành Hóa Chất Việt Nam

Lợi nhuận khác 361,593 4,560,826 1,815,136 477,134
Tổng lợi nhuận trước thuế 16,649,564 1,184,482 2,186,830 4,931,443
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 13,229,239 797,851 1,704,136 3,889,625
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 13,229,239 797,851 1,704,136 3,889,625
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 677,249,574 693,597,092 615,168,746 670,137,373
Tổng tài tranminhdung.vnản 885,458,007 889,331,561 805,351,969 851,600,907
Nợ ngắn hạn 637,931,511 648,952,309 563,570,646 605,836,089
Tổng nợ 649,327,163 653,785,388 568,101,659 610,665,109
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 236,130,844 235,546,174 237,250,310 240,935,798
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  biểu đồ giá cổ phiếu ssi

Xem thêm: Vay Tiền Online Không Cần Giấy Tờ, 17 Ứng Dụng Vay Nhanh Online Tại Việt Nam

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button