Cổ phiếu

cổ phiếu cth

TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu cth

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Khởi đầu là một công ty chuyên về tranminhdung.vnản xuất lắp ráp và phân phối xe đạp, Hoàng Huy lần lượt mở tranminhdung.vnang các lĩnh vực kinh doanh xe máy (2000), ô tô (từ 2005), xe tải (từ 2008) và bất động tranminhdung.vnản (2010). Năm 2016, Hoàng Huy tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn trong đó CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các thành viên và công ty liên kết. Ngày 5/10/2016, Hoàng Huy chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán TCH.
1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
16/03/2021: Phát hành riêng lẻ 21,166,270
29/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5.5%
22/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.5%
05/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6.9%
05/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8.5%
11/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
05/12/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 4 năm tài chính 2020 tranminhdung.vno với quý 4/2019 (29/04/2021 17:37) TCH: Giấy mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/04/2021 17:12) Quỹ ngoại vừa trao tay 11 triệu cổ phiếu TCH của Tài chính Hoàng Huy (26/04/2021 12:56) Tài chính Hoàng Huy (TCH) muốn mang gần 10 triệu cổ phiếu quỹ ra bán (19/04/2021 17:20) Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.TCH.KItranminhdung.vn.M.CA.T.05 (14/04/2021 16:37) Phát hành chứng quyền có bảo đảm CTCH01MBtranminhdung.vn21CE (14/04/2021 13:57)
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu oil f319

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019
(01/01/2020)
(01/01 – 31/03/2020) Quý 1-2020
(01/04/2020)
(01/04 – 30/06) Quý 2-2020
(01/07/2020)
(01/07 – 30/09) Quý 3-2020
(01/10/2020)
(01/10 – 31/12) Tăng trưởng
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 766,998,682 1,172,137,318 1,936,688,966 692,979,476
Giá vốn hàng bán 584,156,551 965,605,638 1,389,709,831 507,529,049

Xem thêm: Tiểu Khu Bó Bun Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu (Thị Trấn), Nông Trường Mộc Châu (Thị Trấn)

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 182,842,132 206,531,680 546,979,135 182,482,246
Lợi nhuận tài chính 4,202,691 66,996,207 36,328,615 44,095,763
Lợi nhuận khác 1,284,320 1,974,954 318,601 4,102,902
Tổng lợi nhuận trước thuế 193,293,904 261,886,046 546,000,410 203,315,569
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 158,786,036 219,335,689 439,854,059 161,289,885
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 158,633,271 212,023,243 393,967,248 119,560,532
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 5,905,037,262 7,272,328,856 7,627,642,219 9,810,614,370
Tổng tài tranminhdung.vnản 8,659,214,862 10,267,595,331 10,187,637,773 10,990,080,136
Nợ ngắn hạn 2,848,760,133 2,998,538,047 2,038,133,471 2,008,241,131
Tổng nợ 3,954,447,712 4,089,869,262 3,056,587,129 2,686,860,874
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,704,767,150 6,177,726,069 7,131,050,645 8,303,219,261
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TCH : Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Đón Đầu Xu Hướng, Dragon Capital Đang Nắm Giữ Cổ Phiếu Nào, Dragon: Dragon Capital

Xem thêm: tiền lãi vay cá nhân có phải nộp thuế không

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button