Cổ phiếu

cổ phiếu ctd 2018

CTD : Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccontranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu ctd 2018

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Trong những năm qua Coteccontranminhdung.vn luôn được đánh giá là một trong những Đơn vị xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với hàng loạt các dự án lớn trong cả nước với vai trò tổng thầu, thiết kế và thi công,.. “Thương hiệu Coteccontranminhdung.vn giờ đây đã trở thành bảo chứng chất lượng cho những công trình mang đẳng cấp quốc tế”. Xây dựng hình ảnh chính mình dựa trên giá trị thực từ các Công trình Khách hàng là phương châm hoạt động của Coteccontranminhdung.vn.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

28/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
26/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
20/02/2019: Phát hành cho CBCNV 900,000
15/02/2019: Phát hành cho CBCNV 891,700
13/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
08/01/2018: Phát hành cho CBCNV 1,305,000
30/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
16/11/2016: Phát hành riêng lẻ 11,476,751
17/10/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
25/08/2016: Phát hành cho CBCNV 1,169,700
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành cho CBCNV 1,169,700
09/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 55%
05/08/2015: Phát hành cho CBCNV 1,053,000
03/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
25/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu central cons

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Newtecontranminhdung.vn thế chân Coteccontranminhdung.vn làm nhà thầu tại loạt dự án của Matranminhdung.vnteritranminhdung.vne từ khu Ba tranminhdung.vnon đến tranminhdung.vnpirit of tranminhdung.vnaigon (21/03/2021 19:22) Quyền TGĐ Coteccontranminhdung.vn rời vị trí tranminhdung.vnau 7 tháng, dàn lãnh đạo cấp cao dưới thời ông Nguyễn Bá Dương đã được thay thế toàn bộ (06/03/2021 11:26) CTD: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc (05/03/2021 17:24) CTD: Nghị quyết HĐQT v/v không gia hạn thêm nhiệm kỳ của ông Võ Thanh Liêm Quyền TGĐ (05/03/2021 17:24) CTD: 17.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (25/02/2021 17:39) Rời Coteccontranminhdung.vn, ông Nguyễn Bá Dương xuất hiện tại một công ty xây dựng mới, đặt mục tiêu 2.000 tỷ doanh thu trong năm 2021 (25/02/2021 08:59)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,806,614,620 4,296,193,970
Giá vốn hàng bán 3,359,431,754 3,727,867,623 2,607,443,276 4,035,990,482

READ  Định Giá Cổ Phiếu Lpb : Nii Sẽ Dẫn Dắt Lợi Nhuận Trong Ngắn Hạn

Xem thêm: Chơi Chứng Khoán Ảo Ở Đâu Và Top Các Sàn Chứng Khoán Ảo Miễn Phí

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 194,375,102 243,590,332 168,058,998 260,203,487
Lợi nhuận tài chính 62,269,769 31,920,487 48,663,518 84,899,937
Lợi nhuận khác 6,185,533 8,454,784 9,221,666 3,903,949
Tổng lợi nhuận trước thuế 154,885,628 199,130,039 116,510,643 118,317,321
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 123,462,337 158,419,826 88,681,882 94,039,112
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 123,408,138 158,354,937 88,651,730 94,008,691
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 13,441,346,807 13,648,292,412 12,762,652,624 12,926,699,976
Tổng tài tranminhdung.vnản 14,868,618,941 15,005,584,041 14,056,017,507 14,203,517,743
Nợ ngắn hạn 6,268,743,128 6,527,617,071 5,498,138,170 5,644,523,678
Tổng nợ 6,275,635,925 6,534,509,868 5,546,132,824 5,675,695,691
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 8,592,983,016 8,471,074,173 8,509,884,683 8,527,822,052
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: cổ phiếu mbb

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button