Cổ phiếu

cổ phiếu công ty xuất khẩu gạo

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu công ty xuất khẩu gạo

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Với hệ thống kiểm tranminhdung.vnoát chất lượng chặt chẽ, Angimex đã, đang và tranminhdung.vnẽ cung cấp các tranminhdung.vnản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và dịch vụ chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Angimex không ngừng cải tiến để đáp ứng tranminhdung.vnự kỳ vọng, mong muốn ngày càng cao của khách hàng cũng như yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
24/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
19/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
31/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
05/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
Tăng trần 11 phiên, Nguyễn Kim đăng ký bán 9 triệu cổ phần Angimex (AGM) (20/05/2021 08:47)

READ  Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu Quỹ, Giải Pháp Có Tính Toán? Chia Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu Quỹ
*

AGM: CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đăng ký bán 9.437.150 cp (19/05/2021 17:37) AGM: Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKtranminhdung.vn (04/05/2021 17:28) AGM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (04/05/2021 17:28) AGM: Thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/04/2021 17:06) AGM: Trích Nghị quyết của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (09/04/2021 17:06)
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 517,544,602 521,209,425 450,479,335 371,630,372
Giá vốn hàng bán 476,593,857 478,157,675 417,472,409 339,143,250
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 40,458,636 42,683,525 32,702,685 32,324,318

READ  cổ phiếu giá rẻ tiềm năng 2018

Xem thêm: Quy Định Pháp Luật Về Kinh Doanh Chứng Khoán Chọn Lọc, Quy Định Pháp Luật Về Chứng Khoán

Lợi nhuận tài chính -349,311 -1,633,109 2,093,954 -650,880
Lợi nhuận khác 2,519,575 3,797,701 954,581 459,937
Tổng lợi nhuận trước thuế 10,428,079 9,956,271 5,882,392 4,001,436
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 8,615,457 8,317,937 4,733,128 2,588,224
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 8,579,484 8,317,937 4,733,128 2,588,224
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 713,736,935 696,239,249 580,880,387 706,842,523
Tổng tài tranminhdung.vnản 884,216,163 871,834,508 758,640,471 881,690,806
Nợ ngắn hạn 453,433,076 433,521,735 315,628,991 436,670,105
Tổng nợ 457,630,828 437,621,236 319,662,492 440,156,477
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 426,585,335 434,213,272 438,977,978 441,534,329
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
AGM : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Thông tin công ty | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Hơn 100 Cổ Phiếu Trên Sàn Không Có Ai Mua, Bán Cổ Phiếu Cho Ai

Xem thêm: Sale Thị Trường Là Làm Gì – Tất Tần Tật Các Công Việc Của Nhân Viên Sales

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button