Cổ phiếu

cổ phiếu công ty dịch vụ hàng không

tranminhdung.vnAtranminhdung.vn : CTCP Dịch vụ Hàng không tranminhdung.vnân bay Tân tranminhdung.vnơn Nhất | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu công ty dịch vụ hàng không

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
CTCP Dịch vụ Hàng không tranminhdung.vnân bay Tân tranminhdung.vnơn Nhất tiền thân là Công ty Dịch vụ Hàng không các tranminhdung.vnân bay Miền Nam, được thành lập ngày 22/04/1993. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 01/01/2015. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ tranminhdung.vnoi chiếu an toàn hàng không; dịch vụ hành khách hàng không; dịch vụ thương mại ở nhà ga tranminhdung.vnân bay; dịch vụ phục vụ mặt đất; dịch vụ cất hạ cánh.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
22/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
16/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14.9%
12/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
04/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15.2%
30/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
17/08/2017: Phát hành cho CBCNV 1,981,310
18/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10.84%
20/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
19/07/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 0.68%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnAtranminhdung.vn : CTCP Dịch vụ Hàng không tranminhdung.vnân bay Tân tranminhdung.vnơn Nhất | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAtranminhdung.vn : CTCP Dịch vụ Hàng không tranminhdung.vnân bay Tân tranminhdung.vnơn Nhất | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnAtranminhdung.vn: 29.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (22/04/2021 08:17) tranminhdung.vnAtranminhdung.vn: Công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (19/04/2021 04:18) Giảm mạnh chi phí, dịch vụ hàng không tranminhdung.vnatranminhdung.vnco có lãi 13 tỷ đồng trong quý 1 (18/04/2021 08:48) tranminhdung.vnAtranminhdung.vn: Giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Văn phòng công ty) (06/04/2021 01:45) tranminhdung.vnAtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (06/04/2021 01:02) tranminhdung.vnAtranminhdung.vn: 30.3.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) (23/03/2021 08:11)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Agg Giá Cổ Phiếu An Gia - Cổ Phiếu An Gia Tăng Trần Phiên Chào Sàn

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 523,459,190 60,294,179 105,703,352 229,274,106
Giá vốn hàng bán 289,143,184 36,877,105 67,696,221 78,985,037
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 234,315,731 22,966,211 37,930,702 150,288,745

Xem thêm: Bắc Giang Bầu Chủ Tịch Tỉnh Bắc Giang 2018 Là Ai Giảng Đón Chào Năm Học Mới!

Lợi nhuận tài chính 8,006,789 112,256,542 15,799,285 39,777,594
Lợi nhuận khác 4,094,397 401,190 499,331 126,671
Tổng lợi nhuận trước thuế 17,415,063 34,701,667 41,931,148 54,404,484
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 15,839,982 36,471,584 41,931,148 55,250,850
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 15,839,982 36,471,584 41,931,148 55,250,850
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,412,616,697 1,190,888,730 1,066,005,718 993,872,383
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,265,464,489 2,027,993,789 1,895,734,602 1,806,089,113
Nợ ngắn hạn 658,334,439 585,373,133 411,315,336 291,620,268
Tổng nợ 662,948,068 589,183,649 414,993,315 294,354,255
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,602,516,421 1,438,810,140 1,480,741,288 1,511,734,859
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  những cổ phiếu tiềm năng 2019

Xem thêm: Công Bố 17 Nhà Tạo Lập Thị Trường Công Cụ Nợ Việt Nam, Cong Cu, To Chuc Va Thi Truong Tai Chinh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button