Cổ phiếu

cổ phiếu công ty đạm cà mau

DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu công ty đạm cà mau

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Ngày 26/07/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát lệnh khởi công xây dựng công trình Nhà máy Đạm Cà Mau. Ngày 09/03/2011, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam tranminhdung.vnở hữu 100% vốn chính thức thành lập để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau nằm trong khu công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

28/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
25/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
22/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
15/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
11/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
02/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Giải mã “hiện tượng” cổ phiếu phân bón ngành dầu khí (17/03/2021 14:31) DCM: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (11/03/2021 16:30) Ngành phân bón ngược dòng thị trường, có cổ phiếu tăng 50% trong một tuần (05/03/2021 00:02) DCM: Ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (03/03/2021 18:32) Bức tranh ngành phân bón năm 2020: Bất ngờ với nhiều doanh nghiệp lãi lớn (23/02/2021 08:42) DCM: Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của chi cục thuế (22/02/2021 17:04)
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu petrolimex giá bao nhiêu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 5,832,973,329 6,827,333,783 7,176,575,482 7,716,890,478
Giá vốn hàng bán 4,366,452,519 5,252,270,494 6,083,774,733 6,244,427,301

Xem thêm: Nghiên Cứu Nhu Cầu Thị Trường Là Gì, Khái Niệm Và Phương Pháp Thực Hiện

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,381,302,451 1,437,058,043 959,192,197 1,316,847,800
Lợi nhuận tài chính -34,126,047 -83,977,138 24,262,660 65,082,156
Lợi nhuận khác 3,099,904 9,335,797 45,011,213 8,010,826
Tổng lợi nhuận trước thuế 679,325,134 706,198,643 463,088,171 716,533,804
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 641,376,709 659,059,416 427,723,729 662,446,334
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 637,879,026 656,144,951 426,175,229 661,046,074
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,838,709,105 4,318,349,015 4,250,036,959 3,978,192,127
Tổng tài tranminhdung.vnản 12,456,164,140 11,030,586,388 10,172,594,753 8,717,480,692
Nợ ngắn hạn 2,525,325,658 3,096,935,931 3,299,997,853 2,050,151,785
Tổng nợ 6,302,642,117 4,761,714,137 4,066,267,503 2,391,033,022
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 6,153,522,023 6,268,872,251 6,106,327,250 6,326,447,670
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DCM : Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu chevron

Xem thêm: Làm Chứng Khoán Là Làm Gì ? Nghề Tư Vấn Tài Chính & Môi Giới Chứng Khoán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button