Cổ phiếu

Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Than Vàng Danh, Ctcp Than Vàng Danh

*

Đang xem: Cổ phiếu công ty cổ phần than vàng danh

Xem đồ thị kỹ thuật

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018 Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 2,915,588,115 4,266,785,021 4,545,506,502 4,494,198,229

Giá vốn hàng bán 2,500,456,214 3,806,412,197 4,107,240,877 4,114,801,551
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 415,131,900 460,372,824 438,265,625 379,396,678
Lợi nhuận tài chính -160,124,470 -181,426,055 -135,381,093 -101,953,502
Lợi nhuận khác -4,276,873 -22,390,614 -3,791,031 401,902
Tổng lợi nhuận trước thuế 38,682,283 87,475,507 93,150,790 75,821,341
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 29,982,905 64,122,706 60,729,901 65,812,063
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 29,982,905 64,122,706 60,729,901 65,812,063

Xem thêm: Gần 98 Triệu Cổ Phiếu Của Ngân Hàng Liên Việt, Cổ Phiếu Lienvietpostbank Lên Sàn Chứng Khoán

Xem đầy đủ Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 662,297,923 428,778,623 497,667,725 824,506,542
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,379,678,625 2,732,364,202 2,510,677,393 2,670,528,121
Nợ ngắn hạn 1,235,126,232 793,729,535 785,384,963 1,106,534,871
Tổng nợ 2,886,109,728 2,209,362,708 1,999,938,653 2,154,707,219
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 493,568,897 523,001,494 510,738,740 515,820,902
Xem đầy đủ

Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài tranminhdung.vnảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ tranminhdung.vnuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ tranminhdung.vnuất LN gộp (%)
Tổng tài tranminhdung.vnảnTổng nợNợ/tài tranminhdung.vnản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Than Vốn điều lệ: 449,651,490,000đồng KL CP đang niêm yết: 44,962,864cp KL CP đang lưu hành: 44,962,864cp

Xem thêm: Lê Văn Sáu Là Ai – Ai Giới Thiệu Vũ &#39Nhôm&#39 Làm Tình Báo

Tổ chức tư vấn niêm yết: – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – MCK: VItranminhdung.vnECURITIEtranminhdung.vn
Giới thiệu:

Lịch tranminhdung.vnử hình thành:

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và thu gom than cứng; than bùnĐịa bàn kinh doanh: Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

READ  Niêm Yết Cổ Phiếu Niêm Yết (Otc) Là Gì? Danh Sách Chứng Khoán

Trả lời

Back to top button