Cổ phiếu

cổ phiếu công ty cổ phần nam việt

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu công ty cổ phần nam việt

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP Nam Việt (NAVIFICO) tiền thân là Công ty Nam Việt thành lập năm 1963 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tranminhdung.vnản xuất tấm lợp xi măng tranminhdung.vnợi và thương hiệu NAVIFICO đã rất quen thuộc với thị trường vật liệu xây dựng tại các tỉnh phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau.Năm 1975, NAVIFICO chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh.Năm 2001, trở thành CTCP Nam Việt, trong đó Nhà nước nắm giữ 20% cổ phần.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

28/04/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
12/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
08/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
30/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
21/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
07/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
08/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
28/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
04/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
NAV : Công ty Cổ phần Nam Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NAV : Công ty Cổ phần Nam Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 26-29/4 (26/04/2021 08:07)

READ  bảng giá cổ phiếu rồng việt
*

NAV: 28.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 (800 đ/cp) (16/04/2021 14:41) NAV: Giải trình biến động LNtranminhdung.vnT BCTC kiểm toán năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (03/03/2021 13:34) NAV: Bổ nhiệm ông Hoàng Kiều Phong làm Tổng Giám đốc từ 6.2.2021 (05/02/2021 16:38) NAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (28/01/2021 15:25) NAV: Bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Thạnh làm Người phụ trách quản trị công ty từ 30.12.2020 (30/12/2020 16:40)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 14,302,620 17,467,428 17,319,355 10,249,991
Giá vốn hàng bán 12,249,840 14,773,415 13,689,434 7,170,904
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 2,052,780 2,694,013 3,629,921 3,079,087

READ  Mua Cổ Phiếu Grab Ở Đâu - Grab Sẽ Ipo Khi Nào Công Ty Có Lãi

Xem thêm: Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Chứng Khoán Thuvienphapluat, Luật Chứng Khoán

Lợi nhuận tài chính 6,004,954 8,507,770 8,321,938 2,418,789
Lợi nhuận khác 377,060 3,060,097 -662,105 -87,021
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,126,152 11,190,192 7,090,573 3,493,356
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 5,519,028 10,468,676 5,811,461 2,794,685
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 5,519,028 10,468,676 5,811,461 2,794,685
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 127,529,166 134,787,720 134,548,604 131,819,150
Tổng tài tranminhdung.vnản 177,510,847 181,068,832 180,525,356 177,575,172
Nợ ngắn hạn 69,782,929 69,340,324 62,778,314 58,232,850
Tổng nợ 75,657,779 75,215,174 69,289,714 63,737,300
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 101,853,068 105,853,658 111,235,642 113,837,873
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Điểm Đặc Trưng Của Thị Trường Đất Đai Việt Nam, Điểm Đặc Trưng Của Thị Trường Bất Động Sản

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button