Cổ phiếu

Dbt : Công Ty Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre, Dược Bến Tre Khởi Đầu Một Hành Trình Mới

DBT : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu công ty cổ phần dược phẩm bến tre

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiền thân là phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre, được thành lập từ năm 1963. Đến nay, Công ty đã trở thành một nhà phân phối mạnh, có uy tín và cũng là một trong những đơn vị được nhà nước cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp đầu tiên ở Việt Nam, công ty đã tạo được mối quan hệ rất tốt trong công tác xuất nhập khẩu với các đối tác nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:30/10/2009Với Khối lượng (cp):3,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):42.0Ngày giao dịch cuối cùng:19/10/2020
19/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
05/01/2021: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
30/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/08/2019: Phát hành riêng lẻ 1,214,320
14/11/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
03/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/12/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:2, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
28/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/11/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
20/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:4
24/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
12/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
01/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/01/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Đón Đầu Xu Hướng, Dragon Capital Đang Nắm Giữ Cổ Phiếu Nào, Dragon: Dragon Capital

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DBT: Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (05/04/2021 15:43) DBT: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (01/04/2021 15:58) DBT: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT (25/03/2021 17:30) DBT: Nghị quyết HĐQT v/v dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021 (25/03/2021 17:30) DBT: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập chi nhánh Yên Bái (25/03/2021 17:30) DBT: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức và dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (25/03/2021 17:27)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 809,643,900 785,141,712 793,588,503 843,390,439
Giá vốn hàng bán 614,223,402 596,571,304 599,037,011 624,734,268

READ  cổ phiếu hòa phát 2020

Xem thêm: File Excel Quản Lý Danh Sách Mã Chứng Khoán Excel, Vietstockfinance

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 185,890,164 179,726,647 187,245,453 211,675,902
Lợi nhuận tài chính -20,744,753 -13,120,482 -8,062,017 -16,902,649
Lợi nhuận khác 17,902,225 8,110,070 2,162,647 -1,123,104
Tổng lợi nhuận trước thuế 34,821,687 26,001,544 31,060,938 17,152,777
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 28,246,203 21,179,675 25,639,584 14,262,651
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 28,736,515 19,664,018 22,243,900 11,304,645
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 449,492,925 443,922,031 543,581,412 701,638,384
Tổng tài tranminhdung.vnản 617,042,593 617,395,446 713,984,285 897,606,303
Nợ ngắn hạn 366,620,394 377,218,349 466,570,467 628,418,444
Tổng nợ 366,719,394 377,591,694 476,120,136 650,380,951
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 250,323,199 239,803,752 237,864,148 247,225,352
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Hằng Nga Người Ấy Là Ai ? Sự Thật Buồn Muốn Khóc Ở Người Ấy Là Ai

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button