Cổ phiếu

cổ phiếu cmg

CMG : Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu cmg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tiền thân là Trung tâm ADCOM thuộc Viện Công nghệ vi Điện tử, Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia thành lập năm 1991 với tranminhdung.vnố vốn ban đầu 50 triệu đồng. Ngày 7/2/2007, CMC thực hiện cổ phần hóa chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tên giao dịch tiếng Anh là CMC Corporation với 13 cổ đông tranminhdung.vnáng lập là các lãnh đạo chủ chốt của công ty và của các công ty thành viên
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

23/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/08/2019: Phát hành riêng lẻ 25,000,000
24/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100000:408
17/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
10/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
31/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
23/02/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Giá Cổ Phiếu Đạm Hà Bắc - Thua Lỗ Vẫn Đang Phong Tỏa Đạm Hà Bắc

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

CMG: Báo cáo tiến độ tranminhdung.vnử dụng vốn thu được từ đợt chào bán lần 1 (13/05/2021 17:17) CMG: Báo cáo tiến độ tranminhdung.vnử dụng vốn thu được từ đợt chào bán lần 2 (13/05/2021 17:17) CMG: Báo cáo tiến độ tranminhdung.vnử dụng vốn thu được từ đợt chào bán lần 3 (13/05/2021 17:17) CMC: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01/04/2021 11:26) CMG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (26/01/2021 10:19) CMG: Quyết định của HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH CMC Đà Nẵng (29/12/2020 17:34)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 3-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,296,181,067 1,214,176,637 1,058,051,158 1,245,743,465
Giá vốn hàng bán 1,888,085,872 970,137,084 864,266,806 1,020,136,833

READ  cổ phiếu dsn

Xem thêm: Nhiều Dự Án Ipp Là Gì – Hình Thức Đầu Tư Ipp Là Gì

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 406,742,749 243,951,866 193,761,032 225,567,597
Lợi nhuận tài chính -16,787,170 3,001,411 4,126,520 1,082,093
Lợi nhuận khác 4,819,601 5,160,683 2,012,079 -2,928,043
Tổng lợi nhuận trước thuế 110,015,291 55,766,802 50,278,723 80,800,387
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 85,190,171 44,412,658 42,758,944 65,484,872
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 53,387,899 27,912,354 28,353,503 46,744,321
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,991,109,667 2,931,781,078 3,153,231,567 3,069,637,679
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,613,122,699 4,648,617,967 4,958,110,660 5,049,690,028
Nợ ngắn hạn 1,686,308,313 1,663,712,467 1,884,668,053 1,888,453,493
Tổng nợ 2,431,639,865 2,375,089,968 2,664,477,978 2,691,872,095
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,181,482,835 2,273,527,999 2,293,632,681 2,357,817,933
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Thăng Trầm Thị Trường Bất Đông Sản 2018 Tphcm, Bot Protection

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button