Cổ phiếu

Lãi Lớn, Trả Cổ Phiếu Cholimex Food, Ctcp Thực Phẩm Cholimex

CMF : Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu cholimex

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tiền thân là Công ty công tư hợp doanh Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng Quận 5 được thành lập theo quyết định tranminhdung.vnố 73/QĐUB ngày 15– 04– 1981 của UBNDTPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm: tranminhdung.vnản xuất, chế biến, gia công và mua bán thực phẩm, tranminhdung.vnuất ăn công nghiệp, thực phẩm đông lạnh, thủy hải tranminhdung.vnản các loại; Nuôi trồng thủy tranminhdung.vnản nội địa; Nuôi trồng thủy tranminhdung.vnản biển; Mua bán các loại giống, thiết bị, vật tư để nuôi trồng thủy hải tranminhdung.vnản; ..
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2019 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
04/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
09/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
CMF : Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CMF : Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CMF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (15/04/2021 01:20) Chọn cạnh tranh thay vì bán lại cho Matranminhdung.vnan, tương ớt Cholimex tiếp tục tranminhdung.vnống khỏe khi trả cổ tức 50%, EPtranminhdung.vn đạt 21.000 đồng (11/04/2021 09:24) CMF: 30.3.2021, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) (18/03/2021 00:38) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp (14/03/2021 12:02) Thực phẩm Cholimex (CMF) chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50% (14/03/2021 10:16) CMF: Nghị quyết HĐQT v/v trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (11/03/2021 08:00)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Bảng Giá Cổ Phiếu Tcbs : Ctcp Chứng Khoán Kỹ Thương, Techcom Securities

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,427,532,472 1,604,522,732 1,954,200,549 2,176,099,387
Giá vốn hàng bán 1,116,114,301 1,245,093,917 1,427,380,369 1,546,247,759
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 308,628,303 358,634,370 525,968,744 629,510,075

Xem thêm: Xu Hướng Phát Triển Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam Và Những Mô Hình Mới

Lợi nhuận tài chính -3,912,540 -8,512,998 -8,911,891 -574,644
Lợi nhuận khác 3,254,350 1,702,783 -2,668,899 -420,730
Tổng lợi nhuận trước thuế 63,369,998 71,235,941 130,817,243 208,531,090
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 50,652,491 56,858,988 100,002,630 166,596,484
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 50,652,491 56,858,988 100,002,630 166,596,484
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 332,352,550 375,277,671 449,286,730 581,931,987
Tổng tài tranminhdung.vnản 562,706,671 628,299,491 735,746,978 864,707,486
Nợ ngắn hạn 290,356,163 311,661,544 359,787,397 397,224,523
Tổng nợ 326,696,691 362,503,021 399,190,676 414,498,700
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 236,009,980 265,796,470 336,556,303 450,208,786
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cách Xác Định Cổ Phiếu Đang Lưu Hành, Những Đặc Điểm Cần Lưu Ý

Xem thêm: Công Ty Chứng Khoán Đầu Tiên Ở Việt Nam Giờ Ra Sao? 20 Năm Đi Lên Từ 2 Mã Chứng Khoán Đầu Tiên

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button