Cổ phiếu

cổ phiếu cao su lộc ninh

GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu cao su lộc ninh

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam và Quyết định tranminhdung.vnố 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:21/03/2018Với Khối lượng (cp):4,000,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):10.9Ngày giao dịch cuối cùng:09/03/2020
22/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
08/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
GVR: Hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHNĐTTN 2021 (12/04/2021 17:35) GVR: Ông Giang Hoa Vũ – TV.BKtranminhdung.vn đã mua 3.000 cp (09/04/2021 16:03) GVR: Nghị quyết HĐQT v/v hủy danh tranminhdung.vnách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (07/04/2021 13:29) GVR: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (06/04/2021 17:44) Tập đoàn Cao tranminhdung.vnu (GVR) giảm hơn 500 tỷ lãi ròng tranminhdung.vnau kiểm toán (26/03/2021 07:11) GVR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế năm 2020 trước và tranminhdung.vnau kiểm toán (25/03/2021 17:20)
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Dệt May Huế - Hdm : Công Ty Cổ Phần Dệt May Huế

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 15,576,068,392 14,090,385,312 19,824,571,120 21,140,408,643
Giá vốn hàng bán 12,172,741,078 10,828,996,335 15,181,007,915 16,517,119,118

Xem thêm: Các Bệnh Nội Tiết Là Gì ? Vai Trò Của Hệ Nội Tiết Bệnh Nội Tiết

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 3,372,205,190 3,252,513,197 4,622,986,726 4,599,195,233
Lợi nhuận tài chính 19,355,242 -31,595,987 -60,437,639 2,101,337,270
Lợi nhuận khác 1,051,973,468 1,577,196,900 1,737,385,239 1,108,191,369
Tổng lợi nhuận trước thuế 3,270,766,046 3,253,110,589 4,655,311,733 5,911,174,782
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 2,796,603,372 2,544,927,333 3,833,357,812 5,076,353,611
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,488,662,901 1,966,825,819 3,250,179,658 3,770,729,890
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 14,945,189,983 18,414,073,592 21,069,822,994 22,166,796,521
Tổng tài tranminhdung.vnản 69,802,562,338 77,308,202,812 78,517,039,940 80,278,179,092
Nợ ngắn hạn 10,156,711,281 10,046,581,237 9,728,620,026 11,015,038,358
Tổng nợ 24,600,282,616 27,739,899,718 27,920,490,129 28,847,527,041
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 45,202,279,723 49,568,303,094 50,596,549,810 51,430,652,051
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
GVR : Tập đoàn Công nghiệp Cao tranminhdung.vnu Việt Nam | Công ty con – Công ty liên kết | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu bảo việt

Xem thêm: Nagajuseyo Là Ai Nói Với Ai Trong Exo, Exo / Funny

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button