Cổ phiếu

cổ phiếu cảng đình vũ

DVP : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu cảng đình vũ

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Căn cứ quyết định tranminhdung.vnố 990/QĐ-TGĐ ngày 11/11/2002 Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam phê duyệt Đề án thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ. Vốn điều lệ khi thành lập công ty được là 100 tỷ, do các Cổ đông tranminhdung.vnáng lập gồm: Cảng Hải Phòng, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, Cảng cổ phần Đoạn Xá, Cảng cổ phần Vật Cách, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp cảng HP và cán bộ công nhân viên Cảng Hải phòng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
16/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
24/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
12/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
20/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/10/2013: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
12/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
06/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
10/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Viettel Telecom - Chuyện Lạ Về Cổ Phần Hóa Ở Viettel Telecom

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

DVP: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (16/03/2021 17:11) DVP: Kiểm tra chấp hành pháp luật thuế năm 2016-2019 (08/02/2021 16:53) DVP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (28/01/2021 15:23) Cảng Đình Vũ (DVP) báo lãi trước thuế 290 tỷ đồng cả năm, vượt 3,3% kế hoạch (27/01/2021 14:45) DVP: Nghị quyết HĐQT tranminhdung.vnố 02 ngày 25/01/2021 (26/01/2021 10:28) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 25/1-29/1 (25/01/2021 09:06)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 626,664,374 638,724,759 559,892,263 518,185,457
Giá vốn hàng bán 316,926,251 321,584,287 274,561,548 268,769,036

READ  cvt cổ phiếu tăng trưởng

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Tiếng Anh Là Gì ? Sửa Lỗi In English

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 309,738,124 317,140,473 285,330,715 249,416,421
Lợi nhuận tài chính 61,041,375 67,383,532 80,387,422 91,604,139
Lợi nhuận khác 835,000 659,856 2,162,649 34,049
Tổng lợi nhuận trước thuế 316,399,245 317,036,618 302,272,762 290,346,572
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 287,439,349 287,741,338 247,631,247 237,680,471
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 287,439,349 287,741,338 247,631,247 237,680,471
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 703,588,800 706,322,919 857,627,170 1,037,283,063
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,097,489,543 1,167,812,430 1,278,622,401 1,396,134,734
Nợ ngắn hạn 119,715,983 101,797,532 107,476,256 112,808,119
Tổng nợ 119,715,983 101,797,532 107,476,256 112,808,119
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 977,773,559 1,066,014,898 1,171,146,145 1,283,326,616
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Các Loại Sữa Ít Béo Trên Thị Trường, Sữa Tươi Tách Béo Loại Nào Tốt

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button