Cổ phiếu

Cổ Phiếu C4G : Ctcp Tập Đoàn Cienco4, Nhận Định Mã Chứng Khoán C4G

*

Đang xem: Cổ phiếu c4g

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 239,885,632 711,400,220 342,689,844 859,221,624

Xem thêm: Hội Kiếm Tiền Online Uy Tín Và Lâu Dài Cho Người Mới 2020, Hơn 35 Cách Kiếm Tiền Online Hiệu Quả Nhất 2021

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,380,217,562 3,384,369,906 4,016,641,510 3,645,350,446

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BCG Htranminhdung.vnX 0.4 15.0 35.7 3,202.9
ACL Htranminhdung.vnX 0.6 13.2 23.1 687.2
AGR Htranminhdung.vnX 0.6 12.3 21.0 2,502.7
APH Htranminhdung.vnX 0.6 48.6 82.8 9,448.8
CLG Htranminhdung.vnX 0.6 0.8 1.2 16.3
CTtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.7 17.3 25.2 1,590.7
DBT Htranminhdung.vnX 0.8 12.4 16.1 184.7
DQC Htranminhdung.vnX 0.6 24.5 43.4 509.8
DRH Htranminhdung.vnX 0.6 12.9 22.1 618.5
ELC Htranminhdung.vnX 0.6 13.7 21.7 574.5

Xem thêm: Nhung Gumiho Là Ai – Tiểu Sử Nhung Gumiho

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  cổ phiếu bighit entertainment hôm này

Trả lời

Back to top button