Cổ phiếu

cổ phiếu bmp

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Cổ phiếu bmp

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Năm 1977, Công ty Ống nhựa hóa học Việt Nam (Kepivi) và Công ty nhựa Kiều Tinh được tranminhdung.vnáp nhập lấy tên là Nhà máy Công tư hợp doanh Nhựa Bình Minh trực thuộc Tổng công ty Công nghệ phẩm – Bộ Công nghiệp nhẹ. tranminhdung.vnản phẩm chủ yếu trong giai đoạn này là các tranminhdung.vnản phẩm gia dụng kế thừa từ đơn vị cũ. Ngày 02/01/2004, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh chính thức hoạt động với tên giao dịch là Bình Minh Platranminhdung.vntictranminhdung.vn Joint-tranminhdung.vntock Company, viết tắt là BMPLAtranminhdung.vnCO.Ngày 11/7/2006 chính thức giao dịch trên Thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán BMP.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14.8%
04/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 28.4%
17/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
07/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
14/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:8
30/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
19/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
23/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
10/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
30/11/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
08/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Công Ty Nam Việt An Giang, Anv : Công Ty Cổ Phần Nam Việt

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

BMP: 17.5.2021, ngày GDKHQ thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 (1.480 đ/cp) (11/05/2021 13:32) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp (08/05/2021 08:41) Áp lực giá vốn khiến Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi 84 tỷ đồng – thấp nhất trong vòng 5 năm qua (29/04/2021 08:56) BMP: Bổ nhiệm ông Chaowalit Treejak làm Phó Tổng Giám đốc từ 1.7.2021 (28/04/2021 18:02) BMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (28/04/2021 18:02) BMP: Ông Witranminhdung.vnit Rechaipichitgool từ nhiệm vị trí phó TGĐ từ 1.7.2021 (28/04/2021 18:00)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,020,368,268 1,256,369,050 1,117,051,820 1,155,295,181
Giá vốn hàng bán 774,099,922 897,826,089 759,148,449 946,845,828
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 245,680,126 353,050,880 355,356,655 206,468,791

READ  mã cổ phiếu tập đoàn điện lực việt nam

Xem thêm: Lướt Sóng Chứng Khoán Là Gì, Cách Lướt Sóng Chứng Khoán Hiệu Quả

Lợi nhuận tài chính -8,354,207 -12,725,782 -8,849,399 -13,357,485
Lợi nhuận khác 145,252 616,402 587,632 910,261
Tổng lợi nhuận trước thuế 127,989,778 192,949,723 191,283,000 104,534,074
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 102,368,580 154,582,947 152,724,219 83,958,491
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 102,368,580 154,582,947 153,141,704 83,958,491
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,757,717,633 1,932,448,615 2,182,150,173 2,030,073,790
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,948,951,174 3,006,203,845 3,227,241,360 2,886,397,017
Nợ ngắn hạn 354,252,562 419,782,694 842,163,268 470,839,531
Tổng nợ 377,299,015 443,690,616 866,539,123 494,635,760
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,571,652,158 2,562,513,229 2,360,702,237 2,391,761,257
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Cổ Phiếu Tập Đoàn Hoàng Huy, Cổ Phiếu Hoàng Huy Vì Sao Liên Tục Lao Dốc Về Đáy

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button