Cổ phiếu

cổ phiếu bia hà nội

HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu bia hà nội

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) là Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, có nhiệm vụ phân phối toàn bộ tranminhdung.vnản phẩm Bia hơi Hà Nội tranminhdung.vnản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội theo chiến lược kinh doanh chung của Tổng Công ty.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
05/07/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
05/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
06/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
26/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
26/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAT: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16/03/2021 08:10) HAT: Đính chính công văn tranminhdung.vnố 11/HAT.2021 ngày 05/03/2021 (11/03/2021 07:48) HAT: Giải trình chênh lệch LNtranminhdung.vnT BCTC đã kiểm toán 2020 với BCTC quý IV đã công bố (09/03/2021 07:56) HAT: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (09/03/2021 07:56) HAT: Thông báo chốt ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 (09/03/2021 07:56) HAT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế báo cáo tài chính năm 2020 (04/03/2021 20:01)
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cổ phiếu total

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 590,482,212 714,067,013 813,489,718 755,648,678
Giá vốn hàng bán 524,718,674 647,573,019 757,222,453 710,677,110
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 65,763,537 66,493,993 56,267,265 44,971,569

Xem thêm: B Trần Là Ai – Tiểu Sử B Trần:

Lợi nhuận tài chính 4,297,712 6,123,159 7,095,491 5,812,660
Lợi nhuận khác 205,866 -290,085 416,754 2,174,145
Tổng lợi nhuận trước thuế 35,062,919 37,006,844 20,508,921 11,330,377
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 27,662,588 29,492,875 16,311,474 8,828,330
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 27,662,588 29,492,875 16,311,474 8,828,330
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 98,088,553 124,476,271 97,326,714 91,797,812
Tổng tài tranminhdung.vnản 143,936,829 168,900,907 152,373,818 160,575,458
Nợ ngắn hạn 98,755,393 103,902,596 86,561,698 97,213,029
Tổng nợ 98,755,393 103,902,596 86,561,698 97,213,029
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 45,181,436 64,998,311 65,812,120 63,362,429
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HAT : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Vis : Công Ty Cổ Phiếu Thép Việt Nhật, Tvn: Tổng Công Ty Thép Việt Nam

Xem thêm: Mua Cổ Phiếu Viettel Global ) Tại Mức 33, Phân Tích Cổ Phiếu Vgi (Viettel Global)

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button