Cổ phiếu

Cổ Phiếu Art F319 – Giao Dịch Chứng Khoán Chiều 21/12: Vn

*

Đang xem: Cổ phiếu art f319

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Ưu Thế Và Khuyết Tật Của Nền Kinh Tế Thị Trường, Kinh Tế Thị Trường Là Gì

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,034,706,657 1,089,067,689 1,030,606,249 1,066,339,745

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AGR Htranminhdung.vnX 0.3 12.4 41.7 834.2
CRC Htranminhdung.vnX 0.4 12.2 30.3 180.0
DXG Htranminhdung.vnX 0.3 24.2 73.4 5,218.7
DXV Htranminhdung.vnX 0.3 4.7 15.3 31.9
EIB Htranminhdung.vnX 0.6 21.8 38.5 20,838.9
FIT Htranminhdung.vnX 0.3 10.9 31.5 2,381.7
HAP Htranminhdung.vnX 0.2 15.2 67.2 490.9
HAtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.5 11.2 21.2 58.1
EVG Htranminhdung.vnX 0.3 13.0 37.9 258.6
HCD Htranminhdung.vnX 0.3 4.4 14.9 83.2

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đưa Hàng Ra Thị Trường Được Nhiều Người Biết Đến

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Pvi Bán Cổ Phiếu Quỹ - Pvi Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch Cổ Phiếu Quỹ

Trả lời

Back to top button