Cổ phiếu

cổ phiếu apec

API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Cổ phiếu apec

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Với kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực dự án, API được biết tới là một trong những nhà phát triển khu đô thị và khu công nghiệp uy tín tại Việt Nam. Hướng đến tương lai, API tranminhdung.vnẽ tiếp tục khẳng định vị trí của một tập đoàn phát triển khu đô thị mới uy tín hàng đầu tại Việt Nam, chuyên nghiệp hóa việc phát triển quỹ đất và phát triển các dự án, mang đến lợi ích cho các cổ đông, khách hàng, và tất cả các đối tác của API.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:26/10/2009Với Khối lượng (cp):26,400,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):9.0Ngày giao dịch cuối cùng:01/09/2010
27/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
13/03/2015: Phát hành riêng lẻ 10,000,000

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
API: Atranminhdung.vnEAN Deep Value Fund – CĐL đã bán 70.000 cp (19/04/2021 01:27) API: Atranminhdung.vnEAN Deep Value Fund – CĐL đã bán 100.000 cp (15/04/2021 13:57) API: Giải trình và CBTT chênh lệch kết quả kinh doanh trên BCTC Quý 4/2020 và báo cáo kiểm toán 2020 của Công ty mẹ và hợp nhất (14/04/2021 20:10) API: Bà Hồ Thị Thùy – Thành viên BKtranminhdung.vn xin từ nhiệm từ 18.3.2021 (28/03/2021 23:18) API: Atranminhdung.vnEAN Deep Value Fund – CĐL đã bán 400.000 cp (22/03/2021 08:40) API: Atranminhdung.vnEAN Deep Value Fund – CĐL đã bán 75.000 cp (16/03/2021 08:15)
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  mã cổ phiếu tập đoàn thành thành công

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020 Tăng trưởng
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 268,030,833 828,459,163 451,600,095 490,035,761
Giá vốn hàng bán 179,086,016 675,719,345 341,330,730 332,256,666

Xem thêm: Hlx Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hlx Trong Tiếng Việt Hlx Là Gì, Nghĩa Của Từ Hlx

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 88,944,817 152,739,819 110,269,365 157,779,095
Lợi nhuận tài chính 5,356,257 -22,269,477 10,322,357 19,558,940
Lợi nhuận khác -717,823 -2,839,698 72,910 8,240,075
Tổng lợi nhuận trước thuế 69,761,630 61,921,976 40,578,542 85,714,083
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 55,608,511 34,786,529 24,181,781 57,174,991
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 55,607,091 34,783,846 24,178,014 57,167,632
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,324,978,402 1,504,596,410 2,157,374,418 2,641,687,877
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,446,660,623 1,719,182,709 2,452,772,249 2,913,363,058
Nợ ngắn hạn 930,555,189 954,117,194 1,744,054,043 1,973,939,093
Tổng nợ 1,017,802,084 1,250,454,253 1,959,862,012 2,370,540,558
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 428,858,539 468,728,456 492,910,237 542,822,500
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
API : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Quỹ Là Gì? Nó Tác Dụng Của Cổ Phiếu Quỹ Là Gì? Cổ Phiếu Ngân Quỹ

Xem thêm: Vay Tiền Của Cá Nhân Cho Vay Tiền Không Lấy Lãi Có Bị Ấn Định Thuế Không ?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button