Có Nên Mua Trái Phiếu Vietinbank, Vietinbank Chào Bán 10

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (tranminhdung.vn) thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020 với số lượng là 30.000.000 trái phiếu, tương đương với 3.000 tỷ đồng.

Đang xem: Có nên mua trái phiếu vietinbank

*

I. Thông tin chung về các đợt chào bán:

1. Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

2. Mệnh giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.

3. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán ra công chúng năm 2020: 100.000.000 (Một trăm triệu) trái phiếu. Trong đó:

– Đợt 2: 30.000.000 trái phiếu, bao gồm: 15.000.000 trái phiếu CTG2028T2/02 và 15.000.000 trái phiếu CTG2030T2/02.

II. Thông tin về trái phiếu chào bán đợt 2:

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (tranminhdung.vn).

2 Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3 Số điện thoại: 0243 9421 030.

5. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng:

– Tên trái phiếu:

+ Trái phiếu tranminhdung.vn phát hành ra công chúng năm 2020 đáo hạn năm 2028 (trái phiếu 2028).

+ Trái phiếu tranminhdung.vn phát hành ra công chúng năm 2020 đáo hạn năm 2030 (trái phiếu 2030).

+ Trái phiếu 2028 và trái phiếu 2030 được gọi chung là “trái phiếu”.

– Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản của tranminhdung.vn và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tranminhdung.vn theo các quy định hiện hành.

– Kỳ hạn:

+ Trái phiếu 2028: Kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2028.

+ Trái phiếu 2030: Kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2030.

– Mã trái phiếu:

+ Trái phiếu 2028 (đợt 2): CTG2028T2/02.

+ Trái phiếu 2030 (đợt 2): CTG2030T2/02.

– Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

Xem thêm: cổ phiếu dhg f319

– Khối lượng vốn cần huy động của đợt 2: 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ đồng).

– Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán của đợt 2: 30.000.000 (Ba mươi triệu) trái phiếu tương đương 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ đồng) theo mệnh giá trái phiếu, trong đó:

+ Trái phiếu 2028: 15.000.000 (Mười lăm triệu) trái phiếu 2028 tương đương 1.500.000.000.000 (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) theo mệnh giá trái phiếu.

+ Trái phiếu 2030: 15.000.000 (Mười lăm triệu) trái phiếu 2030 tương đương 1.500.000.000.000 (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) theo mệnh giá trái phiếu.

– Kỳ hạn trả lãi: Lãi được trả định kỳ 1 năm một lần vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.

– Lãi suất:

+ Trái phiếu 2028 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu (*) + 0,9%/năm;

+ Trái phiếu 2030 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu (*) + 1,0%/năm.

(*) Lãi suất tham chiếu: Dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân hàng tham chiếu”) tại ngày xác định lãi suất.

6. Mục đích huy động vốn: Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu dài hạn để tăng quy mô vốn hoạt động cho Tổ chức phát hành và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 trái phiếu, tương đương 10.000.000 (Mười triệu đồng) tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu.

10. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:

– Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

– Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

11. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Tên tài khoản: tranminhdung.vn.

12. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

– Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của trái phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch.

– Đảm bảo thanh toán lãi/gốc trái phiếu đầy đủ và đúng hạn.

– Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Cổ Phiếu Rạng Đông Sau Vụ Cháy, Cổ Phiếu Rạng Đông Rớt Giá Thảm Hại Sau Vụ Cháy

Mọi thông tin chi tiết về đợt phát hành vui lòng đọc Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của tranminhdung.vn năm 2020 hoặc tham khảo tại đây.

Trả lời

Back to top button