Chứng khoán

Hướng Dẫn Nộp/ Chuyển Tiền Vào Tài Khoản Chứng Khoán Bsc, Siêu Thị Chứng Khoán Nududo

Bài viết Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán từ BIDV là một bài viết cụ thể hóa hơn cho Bài viết Hướng dẫn Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán. Bài viết đưa ra nhằm cung cấp Thông tin có những Công ty Chứng khoán đang sử dụng BIDV trong giao dịch với Khách hàng (Cùng Bank thì Nộp rút sẽ tiện hơn, ít phí, hạn mức Nộp Rút lớn hơn, ít lỗi hơn, …) và hướng dẫn những bạn mới Tìm hiểu Chứng khoán biết cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán nếu bạn đang sử dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV kèm Ví dụ – Hình ảnh. Bài viết này cũng thường được tìm đến sau khi đã nắm rõ Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản và biết cách Phân tích Cổ phiếu.

Đang xem: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán bsc

Một điểm đặc biệt BIDV chính là Ngân hàng Chỉ định Thanh toán của Thị trường Chứng khoán nên hầu như các Công ty Chứng khoán đều có dùng Tài khoản Ngân hàng BIDV để nhận tiền gửi của Khách. Các Vấn đề chính gồm:

+ Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ A đến B).+ Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ C đến H).+ Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ I đến K).+ Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ M đến S).+ Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ T đến Y).+ Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán từ BIDV.

—————————————————————

I. Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ A đến B)

Danh sách các Tài khoản Ngân hàng sau được tập hợp trên Website của các Công ty Chứng khoán trong Tháng 7/2020. Theo Dữ liệu mình lấy được thì chỉ có 64 / 74 Công ty Chứng khoán là có công bố Thông tin Chi tiết rõ ràng các Ngân hàng (10 Công ty Chứng khoán còn lại không công bố đa phần là các Công ty Chứng khoán nhỏ với Thông tin công bố trên Website rất sơ sài như Danh sách Tại đây).

Theo đánh giá thì BIDV là Ngân hàng được dùng phổ biến nhất trong Chứng khoán, một phần vì bản thân BIDV cũng là trong các Ngân hàng lớn được dùng nhiều ở Việt Nam lúc này, và một phần quan trọng khác là vị thế Ngân hàng Chỉ định Thanh toán của Thị trường Chứng khoán (Chi nhánh Hà Thành ở Hà Nội và Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở TP.HCM), nên thống kê cũng cho thấy có 59 Công ty Chứng khoán (Gần như tuyệt đối trên 64 Công ty Chứng khoán có Công bố các Tài khoản Ngân hàng trên Website của mình) đã Mở 117 Tài khoản Ngân hàng BIDV để nhận tiền gửi của Khách hàng nộp vào để Mua Chứng khoán ở Việt Nam (Có 1 số Công ty mở từ 2 Ngân hàng BIDV trở lên). Cụ thể:

1. ABS – Công ty CP Chứng khoán An Bình+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình – Số TK: 12210000700991 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán ABS, ACBS, Agriseco, AIS, APEC và APG có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

3. AGRISECO – Công ty CP Chứng khoán Agribank+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Số TK: 1221.0000.642.321 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Số TK: 12210006998998 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

4. AIS – Công ty CP Chứng khoán AIS+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS – Số TK: 12210001746439 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

5. APEC – Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Dương+ Chủ TK: Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Số TK: 1221 0000 232865 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Số TK: 12510001557377 – Tại: BIDV Chi nhánh Đông Đô.

6. APG – Công ty CP Chứng khoán APG+ Chủ TK: Công ty CP Chứng khoán APG – Số TK: 12210000328506 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán APSC, Asean Securities và BMSC có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

7. APSC – Công ty CP Chứng khoán Alpha+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha – Số TK: 1221.0000.236210 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

8. ASEAN SECURITIES – Công ty CP Chứng khoán ASEAN+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean – Số TK: 1221.0000.242518 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

9. BMSC – Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh – Số TK: 1191 0000 171 779 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

10. BOS – Công ty CP Chứng khoán BOS+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS – Số TK: 122.10.00.0395494 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS – Số TK: 222.10.00.0107.209 – Tại: BIDV Chi nhánh Thanh Xuân.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS – Số TK: 222.10000.654.927 – Tại: BIDV Chi nhánh Thanh Xuân.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS – Số TK: 222.1000.2926668 – Tại: BIDV Chi nhánh Thanh Xuân.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán BOS, BSC, BSI và BVSC có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

11. BSC – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHĐT và PTVN – Số TK: 123.10000.163777 – Tại: BIDV Chi nhánh Quang Trung.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHĐT và PTVN CN HCM – Số TK: 119.10000.051400 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

12. BSI – Công ty CP Chứng khoán BETA+ Chủ TK: Công ty cổ phần Chứng khoán BETA – Số TK: 119 100 0024 0554 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

13. BVSC – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Số TK: 12210000343572 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Số TK: 119.10.00.00.51455 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp.HCM.+ Chủ TK: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Số TK: 680.10.00.01.33295 – Tại: BIDV Chi nhánh Long An.

—————————————————————

READ  chứng chỉ chứng khoán phái sinh

II. Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ C đến H)

14. CSI – Công ty CP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – Số TK: 1221 0000 477 958 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

15. CVS – Công ty CP Chứng khoán CV+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán CV – Số TK: 1221 0001 602 692 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán CV – Số TK: 1221 0001 602 665 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán CSI, CVS, DAS và DNSC có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

17. DNSC – Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đà Nẵng – Số TK: 5611.0000.162316 – Tại: BIDV Chi nhánh Đà Nẵng.

18. DVSC – Công ty CP Chứng khoán Đại Việt+ Chủ TK: Công ty CP CK Đại Việt – Số TK: 1191 00000 86572 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

19. ECC – Công ty CP Chứng khoán Eurocapital+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital – Số TK: 122.1000.5889.886 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán DVSC, ECC, EVS và FNS có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

20. EVS – Công ty CP Chứng khoán Everest+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST – Số TK: 1201 0000 55 6668 – Tại: BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST – Số TK: 1221 0000 2371 61 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST – Chi nhánh Sài Gòn – Số TK: 3101 0001 5631 98 – Tại: BIDV Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST – Chi nhánh Bà Triệu – Số TK: 1201 0000 66 89 89 – Tại: BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1.

21. FNS – Công ty CP Chứng khoán FUNAN+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN – Số TK: 11910000233420 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN – Số TK: 21210000345006 – Tại: BIDV Chi nhánh Tây Hồ.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN – Số TK: 56510000335082 – Tại: BIDV Chi nhánh Sông Hàn.

22. FPTS – Công ty CP Chứng khoán FPT+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Số TK: 122.10.00.0295725 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – CN Đà Nẵng – Số TK: 5611.0000.406.184 – Tại: BIDV Chi nhánh Đà Nẵng.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Chi nhánh TP.HCM – Số TK: 3101.0000.564.903 – Tại: BIDV Chi nhánh TP.HCM.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán FPTS, HASECO, HBS, HDBS và HSC có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

23. HASECO – Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng – Số TK: 321.100.00016617 – Tại: BIDV Chi nhánh Hải Phòng.

24. HBS – Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình – Số TK: 12210000688459 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

25. HDBS – Công ty CP Chứng khoán HDB+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB – Số TK: 11910000103037 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

26. HSC – Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán TP.HCM – Số TK: 119.10.00.00.5181.7 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Chi nhánh HN – Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM – Số TK: 211.10.00.020.743.7 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Nội.

—————————————————————

III. Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ I đến K)

27. IBSC – Công ty CP Chứng khoán IB+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán IB – Số TK: 1221 0000 558987 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

28. IVS – Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – Số TK: 12210000369259 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – Số TK: 12510001220262 – Tại: BIDV Chi nhánh Đông Đô.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – Số TK: 12110000547979 – Tại: BIDV Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Xem thêm: Vay Tiền Ngân Hàng Abbank Mới Nhất 2021, Vay Tín Chấp Ngân Hàng An Bình 2021

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán IBSC, IVS, JSI, KBSV và KIS có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

29. JSI – Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản – Số TK: 1221.000.1835.179 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản – Số TK: 215.10.00.0668476 – Tại: BIDV Chi nhánh Cầu Giấy.

30. KBSV – Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam+ Chủ TK: CTY CP Chứng Khoán KB Việt Nam – Số TK: 1221 0000 709095 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: CTY CP Chứng Khoán KB Việt Nam – Số TK: 1221 0000 660068 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

31. KIS – Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam+ Chủ TK: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam – Số TK: 11910000102557 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam – CN Hà Nội – Số TK: 22010000387414 – Tại: BIDV Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội.

Trường hợp bạn có thắc mắc gì khác liên quan đến Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán từ BIDV hoặc cần cả Hỗ trợ Tư vấn Mở Tài khoản Chứng khoán thì có thể Đăng ký Nhận Tư vấn theo Form Đăng ký Nhận Tư vấn Mở tài khoản Chứng khoán hoặc tại Bảng dưới đây:

READ  Bán Khống Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì? &Ndash Vndirect Support Center

—————————————————————

IV. Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ M đến S)

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán MAS, MBKE, MBS, MSGS (Mới đổi thành JBSV) và NHSV có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

34. MBS – Công ty CP Chứng Khoán MB+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Số TK: 12210000534394 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hồ Chí Minh – Số TK: 31010001911803 – Tại: BIDV Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

35. MSGS – Công ty CP Chứng Khoán Morgan Stanley Hướng Việt+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt – Số TK: 122 10 000 242 590 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

37. NVS – Công ty CP Chứng khoán Navibank+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Số TK: 122.10.00.0389.141 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán NVS, PHS, Pinetree, SBS và SBSI có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

38. PHS – Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng+ Chủ TK: Công ty CP Chứng Khoán Phú Hưng – Số TK: 11910000132943 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Công ty CP Chứng Khoán Phú Hưng – Số TK: 26110002677688 – Tại: BIDV Chi nhánh Tràng An.

39. PineTree Securities – Công ty CP Chứng khoán PineTree+ Chủ TK: CTCP Chung khoan Pinetree – Số TK: 1221.0000.612102 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

40. SBS – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài gòn Thương tín+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín – Số TK: 31310000905804 – Tại: BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn.+ Chủ TK: CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín – Số TK: 12810000336626 – Tại: BIDV Chi nhánh Chương Dương.+ Chủ TK: CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín – Số TK: 12210001405280 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín – Số TK: 2611.000.512.6666 – Tại: BIDV Chi nhánh Tràng An.

41. SBSI – Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers – Số TK: 1221 000 5555 886 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán SHS, SmartInvest, SSI và SSV có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

42. SHS – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội+ Chủ TK: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Số TK: 12210000331416 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Chi nhánh Tp.HCM – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Số TK: 119.10.00.016708.8 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Số TK: 56110000530542 – Tại: BIDV Chi nhánh Đà Nẵng.

43. SmartInvest – Công ty CP Chứng khoán SmartInvest+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Số TK: 122.10.00.82222.68 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Số TK: 122.10.00.2111.119 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Số TK: 199.10.00.0320.973 – Tại: BIDV Chi nhánh Hồng Hà.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Số TK: 199.10.00.0320.991 – Tại: BIDV Chi nhánh Hồng Hà.

44. SSI – Công ty CP Chứng khoán SSI+ Chủ TK: Công ty CP Chứng khoán SSI – Số TK: 119.10.00.005.1570 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI – Chi nhánh Nguyễn Công Trứ – Số TK: 11910000384346 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội – Số TK: 122.10.00.011.8211 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

—————————————————————

V. Danh sách Tài khoản Ngân hàng BIDV của các Công ty Chứng khoán (Từ T đến Y)

46. TCSC – Công ty CP Chứng khoán Thành Công+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công – Số TK: 119.10.00.0296928 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

47. TPBS – Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong+ Chủ TK: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong – Số TK: 119 100 000 947 24 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán TCSC, TPBS, TVB và TVS có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

48. TVB – Công ty CP Chứng khoán Trí Việt+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Số TK: 1221.0000.23.6636 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Số TK: 2151.000.167.1927 – Tại: BIDV Chi nhánh Cầu Giấy.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Số TK: 3101.000.190.4885 – Tại: BIDV Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Số TK: 1191.0000.4441.61 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

50. TVSI – Công ty CP Chứng khoán Tân Việt+ Chủ TK: CTCP Chứng khoán Tân Việt – Số TK: 12210000647380 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: CTCP Chứng khoán Tân Việt – Số TK: 12610000161365 – Tại: BIDV Chi nhánh Ba Đình.+ Chủ TK: CTCP Chứng khoán Tân Việt – Số TK: 11910000446608 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán TVSI, VCSC và VDSC có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

READ  Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nhà Hà Nội

51. VCSC – Công ty CP Chứng khoán Bản Việt+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Số TK: 119.10.0001.06805 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Số TK: 1221.0000.44.7304 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Số TK: 26110002226868 – Tại: BIDV Chi nhánh Tràng An.

52. VDSC – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Số TK: 1191.00002.12720 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Số TK: 1991.00033.55868 – Tại: BIDV Chi nhánh Hồng Hà.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán VFS, VGW và VICS có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

53. VFS – Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Số TK: 119 10 000 128 784 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Số TK: 120 10 006 709 026 – Tại: BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 (Hà Nội).

54. VGW – Công ty CP Chứng khoán Việt Nam Gateway+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway – Số TK: 119.10.00.036734.7 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

55. VICS – Công ty CP Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam+ Chủ TK: Công ty CP Chứng Khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam – Số TK: 1221.0000.354.468 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty CP Chứng Khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam – Số TK: 1301.000.129.0245 – Tại: BIDV Chi nhánh SGD2.+ Chủ TK: Công ty CP Chứng Khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam – Số TK: 12510000780408 – Tại: BIDV Chi nhánh Đông Đô.+ Chủ TK: Công ty CP Chứng Khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam – Số TK: 1251.0000.589395 – Tại: BIDV Chi nhánh Đông Đô.

*

Trong hình: Logo các Công ty Chứng khoán VNDS, VPS, WSS và YSVN có Tài khoản BIDV là Ngân hàng nhận tiền gửi khi Khách hàng nộp tiền mua Chứng khoán (Link gốc ảnh)

56. VNDS – Công ty CP Chứng khoán VnDirect+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Số TK: 12310000092969 – Tại: BIDV Chi nhánh Quang Trung.+ Chủ TK: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh TP HCM – Số TK: 11910000098911 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

57. VPS – Công ty CP Chứng khoán VPS+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS – Số TK: 1221 0000 2294 69 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.+ Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS – CN TP. HCM – Số TK: 1191 0000 1048 72 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

58. WSS – Công ty CP Chứng khoán Phố Wall+ Chủ TK: Công ty CPCK Phố Wall – Số TK: 122.10.00.0349932 – Tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành.

59. YSVN – Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam+ Chủ TK: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Số TK: 11910000372688 – Tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

—————————————————————

VI. Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán từ BIDV

– Nguyên tắc chung Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán từ BIDV: bạn có thể qua trực tiếp Chi nhánh – Phòng Giao dịch của BIDV hoặc dùng Internet Banking / Mobile Banking của BIDV để Nộp. Về cơ bản việc Nộp tiền qua BIDV sẽ được theo cấu trúc sau:

Người nhận: Số Tài khoản nhận: Tại: BIDV (Ghi thêm Chi nhánh nếu từ Bank khác chuyển qua)Nội dung:

Ngoài ra, một số Công ty Chứng khoán trong Nội dung sẽ có thêm Tiểu khoản đi kèm để hạch toán Chi tiết vào Tài khoản Cơ sở hay Tài khoản Margin hay thậm chí là Tài khoản Phái sinh. Trường hợp bạn không ghi Tiểu khoản thì thông thường Công ty Chứng khoán sẽ hạch toán mặc định vào Tài khoản Chứng khoán Cơ sở của bạn.

– Ví dụ Nộp từ Mobile Banking của BIDV vào Mirae Asset qua 3 ảnh sau:

*

Trong hình: Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán Mirae Asset từ App Mobile BIDV (Ảnh từ Trái sang Phải theo các Bước tuần tự) (Link gốc ảnh)

*

Trong hình: Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán Mirae Asset từ App Mobile BIDV (Ảnh từ Trái sang Phải theo các Bước tuần tự) (Link gốc ảnh)

*

Trong hình: Tiếp cách Nộp tiền từ App Mobile BIDV cho đến khi có SMS của Mirae Asset báo có Tiền (Ảnh từ Trái sang Phải theo các Bước tuần tự) (Link gốc ảnh)

Ta có thể thực hiện thao tác Nộp theo các Bước từ Trái sang Phải theo Mũi tên và Từ Ảnh 1 – Ở trên xuống Ảnh 2 – Ở dưới cho đến khi có SMS của Công ty Chứng khoán báo đã có Tiền trong Tài khoản Chứng khoán.

Xem thêm: Job Alert Là Gì ��❤️️ Www

Trên đây là Cách Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán từ BIDV, nếu bạn vẫn còn thắc mắc và muốn được giải thích thêm thì có thể liên hệ mình theo Thông tin liên lạc phía trên hoặc điền vào bảng dưới, mình sẽ hỗ trợ cho bạn.

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán> Hướng dẫn Nộp tiền vào Tài khoản Chứng khoán

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán> Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội / Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

*

Bùi Huy Hiệp – Nhiệt huyết Chính trực Tư vấn Đầu tư & Đào tạo Chứng khoán————————————————–Địa chỉ liên hệ (Nếu gặp trực tiếp)Tại Hà Nội:Tầng 6, Tòa Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà NộiTầng 14, Tòa Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tại TP. Hồ Chí Minh:Tầng 7, Tòa Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Trả lời

Back to top button